Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Cecilia, 2006. Om den goda badplatsen : beskrivning och analys över fem skånska badplatsers historia, nyttjande och gestaltning i kontexten av badkulturens allmänna utveckling i Skåne. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
140MB

Abstract

The European history of bath has its roots in the Greek culture about 2500 years ago. In every Greek town was situated at least one center of culture, a gymnasium, that contained bath establishements, areas for physical training, restaurants, librarys and readingrooms.
Already 400 B.C. Hippokrates, founder of the art of healing, spoke for the waters important qualities in medical treatements.

After the Greeks the Romans overtook and maintained the polished manners of bathing, and thanks to them the culture spread to the north of Europe. During the middleages the art of swimming was well respected among soldiers and knights, and was frequently practised in tournament games and competitions. At the same time the bathhouses were developed in the towns of Europe. They seemed more like public social clubs with food, discussions and performances than the swimminghouses of todays society.

During the 1700th and 1800th century a new cult of water developed on the Continent in form of wellwater drinking. The culture had soon reached Sweden which around 1770 had about 350 different health resorts. In the 1900th century the wellwater culture gradually switched over to the seaside bathing resorts, foremost in the regions Bohuslän and Halland.

Around 1900 the bathing life changed its character and moved to Skåne. New ideals with light, air and free beaches was the foundation in this new kind of bathing. Shared bathing places for men and women started to be accepted among the people. With the workers vacations in the early 1930th the bating became democratic and the multiturism to the coasts of Skåne began. During the 1950th-60th the introduction of the cars presented new possibilities for transportation and brought even further changes to the new form of free touristlife.

Mölle was in the first years of the 2000th century known as a meetingplace for the jetset of northern Europe. At the shared bathingplace in Ransvik the royal photographer Peter P. Lundh perpetuated the happy swimmers in striped bathing suites made out of cotton, what made Mölle equalized with `the nest of sin`.
Falsterbo was for many years spoken of for its beautiful beaches and huge sandhills. With the opening of `the countries most fashionable seaside hotel`, Falsterbohus, an intensive life of pleasure appeared for the cream of society of Sweden and foreign celebrities during a period of 60 years between 1908 and 1968.

Ystad was since the middle of the 1800th century a wellknown health resort with Surbrunnen in the northeast corner of the town as its foremost attraction. At the opening of Saltsjöbaden in 1897 the social life was transferred to the beach as the same time as Sandskogen became the towns new recreation area.

Vitemölla is one of many pearls of Österlen that during the last decades of the 1900th century was discovered by artists and writers. The seaside hotel of Vitemölla from 1913 became a popular meetingplace for summertourists and locals with many cheerful dance evenings.

Åhus was the Hanseatic town that was deprived of its town charters when Kristianstad was built, but experienced a renaissance during the last decades of the 1900th century due to a new railway with summertraines to the beach in Täppet. Thousands of tourists occupied the bathing place which today constitutes one of the most frequently visited beaches of eastern Skåne.

On these background basis I have examined the true nature of The good bathing place, and come to a conclusion that there are a few common denominators for all kinds of bathingplaces through the centuries, like a protected bay, good groundings and some kind of bridge construction.

,

Den europeiska badhistorien tar sin början i den grekiska kulturen för ungefär
2500 år sedan. I varje grekisk stad fanns minst ett betydande kulturcentrum,
även kallat gymnasium, med badanläggningar, plats för gymnastiska övningar,
matställen, bibliotek och läsesalar.
Redan 400 f.Kr. förespråkade Hippokrates, läkekonstens fader, vattnets viktiga
egenskaper inom medicinsk behandling.
Efter grekerna tog romarna över den förfinade badkulturen, och genom deras
förtjänst spred sig badtraditionen norrut i Europa. Under medeltiden blev
simkonsten högt ansedd bland soldater och riddare, och utövades flitigt under
tornerspel och tävlingslekar. Under samma tid utvecklades badstugorna i
kontinentens städer, som mer liknade allmänna umgängesklubbar med mat,
diskussioner och uppträdanden än vår tids badhus.
Under 1600- och 1700-talen växte en ny vattenkult fram på kontinenten i form av
brunnsdrickandet. Brunnskulturen spred sig snart till Sverige som runt 1770 hade
närmare 350 olika brunnsorter. Under 1800-talet övergick kurortsverksamheten
allt mer till kustens badorter, främst i Bohuslän och Halland.
Kring 1900 ändrade badlivet karaktär och flyttade till Skåne. Nya ideal
med ljus, luft och fria stränder, lade grunden för den nya sortens badande.
Gemensamhetsbad för män och kvinnor började blev accepterat hos allmänheten.
Med arbetarsemesterns införande på 1930-talet blev badandet folkligt och
massturismen till Skånes kuster tog sin början. Under 1950- och 60-talen
medförde bilens transportmöjligheter ytterligare förändringar för det nya
turistlivet.
Mölle blev under 1900-talets första år känt som en samlingsplats för Europas
jetset. Vid gemensamhetsbaden i Ransvik förevigade hovfotograf Peter P. Lundh
de glada badarna i randiga bomullsbaddräkter som gjorde Mölle synonymt med
syndens näste´.
Falsterbo var sedan länge omtalat för sina vackra stränder och vidsträckta klitter.
Med öppnandet av ´landets mondänaste badhotell´, Falsterbohus, infann sig ett
glatt sällskapsliv för gräddan av svenska och utländska celebriteter under en
sextioårsperiod mellan 1908 och 1968.
Ystad var sedan mitten av 1700-talet en etablerad kurort med Surbrunnen i
stadens nordöstra utkant som främsta attraktion. Vid Saltsjöbadens tillkomst 1897
flyttade societetslivet till stranden som tillsammans med Sandskogen blev stadens
nya rekreationsområde.
Vitemölla är en av de många österlenska pärlor som under 1800-talets sista
decennier upptäcktes av konstnärer och författare. Badhotellet från 1913 blev
en populär samlingsplats för sommargäster och ortsbor med många glada
danskvällar.
Åhus var hansastaden som berövades sina stadsrättigheter då Kristianstad
byggdes, men fick en renässans under 1890-talet med den nya järnvägslinjen
och sommartåg till stranden i Täppet. Badgäster i tusental intog runt sekelskiftet
badplatsen, som än idag utgör en av den skånska östkustens mest välbesökta
stränder.
Med utgångspunkt i dessa bakgrundsfakta har jag undersökt Den goda
badplatsens sanna väsen, och kommit fram till ett fåtal gemensamma
nämnare för alla sorters badplatser genom tiderna, såsom skyddad vik, goda
bottenförhållanden och någon form av bryggkonstruktion.

Main title:Om den goda badplatsen
Subtitle:beskrivning och analys över fem skånska badplatsers historia, nyttjande och gestaltning i kontexten av badkulturens allmänna utveckling i Skåne
Authors:Lundgren, Cecilia
Supervisor:Lundquist, Kjell
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:9
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:badplats, badort, badhistoria, havsbad, kallbadhus, strandbad, Mölle, Falsterbo, Ystad, Vitemölla, Åhus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7166
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:10
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics