Home About Browse Search
Svenska


Svantesson, Emelie, 2019. Ulf Nordfjell och Ulla Molin : en jämförande studie mellan Nordfjell och Molin: Deras vision och trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Ulf Nordfjell och Ulla Molin är två framstående arkitekter inom landskap och trädgård. De
båda har gestaltat mindre trädgårdar, som är det arbetet fokuserar på. Nordfjells vision inom
trädgårdsdesign har i stora drag handlat om att anpassa växtval och design efter platsens
förutsättningar och klimat. Han beskrivs som en minimalist med fokus på ljus, struktur,
kontraster, färg och form. Att skapa en känsla av natur och mötet med landskapet har också
varit viktigt för Nordfjell. Molins vision handlar om att trädgården ska vara en möjlighet för
alla och att kombinera funktion med estetik. Med struktur, detaljer och känsla för form,
volym, ljus och skugga har hon skapat trädgårdarna under 1900-talet.
Genom litteraturstudier och till viss del fältstudier har fyra trädgårdar - två av respektive -
jämförts utifrån fem aspekter: ‘Struktur, form och rumslighet’, ‘Material’,
‘Växtkomposition’, ‘Sittplatser och möblering’ samt ‘Vatten’. Efter en jämförelse av
Nordfjells trädgårdar Villa Solberget och Linnéträdgården med Molins två egna trädgårdar i
Höganäs respektive Ingelsträde har jag funnit både likheter och skillnader.
Kort sagt skiljer sig mycket i deras visioner och trädgårdar. Nordfjell arbetar med skarpa och
geometriska former, trädgårdens helhet samt sammankopplar trädgården till landskapet.
Molin använder istället mjuka och slingrande former, delar upp trädgården samt
sammankopplar trädgården till huset. Synen på möblering och val av material är också
åtskiljande. Båda har däremot använt den befintliga platsen, formklippta växter, kontraster
och sammanlänkat trädgården till annat. Nordfjells och Molins trädgårdar är med enkla drag
karaktäriserande för dem.

,

Ulf Nordfjell and Ulla Molin are two distinguished architects in landscape and garden. They
both have shaped smaller gardens, which is what the essay focuses on. Nordfjell’s vision in
garden design is to customize the choice of plants and design after the location of the site and
climate. He’s described as a minimalist with focus on light, structure, contrasts, colors and
form. To shape a feeling of nature and work with the connection to the landscape have been
important to Nordfjell. Molin’s vision is to make it possible for all people to have a garden
and to combine function with aesthetics. She has created gardens with a feeling for form,
volume, light and shadow and also worked with structure and details.
Four gardens - two of respective- have been compared through literature review and partially
field study. The comparison has been based on five aspects: Form and spatiality, Material,
Plant composition, Seatings and furnishing and Water. I have found both similarities and
differences after a comparison of Nordfjell’s gardens Villa Solberget and Linnéträdgården
and Molin’s private gardens in Höganäs and Ingelsträde.
In summary, much differs in their visions and gardens. Nordfjell works with sharp and
geometric shapes, gardens as a whole and links the garden to the landscape. Molin works
with soft and winding shapes, divide the garden and links the garden to the house instead.
Their view of furnitures and choice of material is also a difference. They both use the existing
site, cut plants, contrasts and links the garden to the house or landscape. Nordfjell’s and
Molin’s gardens is characterizing for them.

Main title:Ulf Nordfjell och Ulla Molin
Subtitle:en jämförande studie mellan Nordfjell och Molin: Deras vision och trädgårdar
Authors:Svantesson, Emelie
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Molin, Nordfjell, trädgård, arkitektur, trädgårdsgestaltning, trädgårdsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11034
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11034
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 07:50
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics