Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Sandra, 2023. Analys av lösningsmetoder för stranderosion : fokus på Ystad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Stranderosion är ett världsomspännande problem som drabbar kuster och strandsträckor som är
betydelsefulla för människan och naturen. Detta i kombination med havsnivåhöjningar, som bidrar
till större konsekvenser av erosion, gör det viktigt att kunna hitta inte bara den bästa lösningen på
stranderosion utan också den mest miljövänliga. Att kunna begränsa en naturlig process som
förvärras av den klimatpåverkning människan skapat måste metodiskt utföras utan att påverka
miljön negativt. Frågeställningen utgår från att finna den mest optimala lösningsmetoden som både
fungerar bra och påverkar miljön minimalt. Litterära studier är utförda för att kunna få en
uppfattning av vilken lösning som är mest miljövänlig och analyser i GIS har utförts för att kunna
se hur bra lösningarna fungerat specifikt i Ystad kommun. Ystad kommun är en mycket drabbad
kommun i Sverige och därför fokuserar detta arbete på den enskilda kommunen men tar in aspekter
som ger perspektiv i världen. En intervju med expert Mona Skoog, miljö- och klimatstrateg i Ystad
kommun samt ordförande för erosionsskadecentrum, har gjorts för att få en professionell syn på hur
väl de olika lösningarna fungerar samt kunskap om Ystad kommuns situation. Skoog berättar om att
olika lösningar kommer behövas i olika fall men att de mjuka lösningsmetoder såsom växtbaserade
metoder och strandfodring, har en fördel gentemot miljön som gör att hon anser att man bör använda
de metoderna i största möjliga mån. Hon berättar även vidare att det inte är svart och vitt utan att det
är en fråga om platsen också, vissa gånger kanske man inte har möjlighet till att plantera växter och
andra gånger kanske man behöver kombinera fler olika metoder. Resultatet från
litteraturundersökningarna och intervjun visar tydligt på att de hårda lösningarna såsom
stenskoningar, hövdingar och vågbrytare har negativa konsekvenser på miljön samt tyder på att de
mjuka lösningarna är mer naturliga och miljövänliga. GIS-analyserna gjorda i Ystad kommun visar
på hur olika lösningsmetoder fungerat genom att analysera de olika kustlinjerna samt
vegetationslinjerna och hur de förflyttat sig genom åren 1960, 2010 och 2018. Enligt dessa är
strandfodring den mest gynnsamma men att hövdingar och vågbrytare också kan visa på goda
resultat.
Därför är slutsatsen att de växtbaserade lösningarna borde nyttjas i största möjliga mån i
kombination med strandfodring om det behövs men under reglerade omständigheter. Men att det
alltid finns undantag som till exempel att det är ett natura 2000-område och man inte vill påverka
landets miljö, då kan hövdingar i vattnet vara ett alternativ.

,

Coastal erosion is a worldwide problem that affects coasts and beaches which are important to
humans and nature. This in combination with other environmental problems we see today such as a
global rise in sea levels which further causes erosions shows that we need a solution that does not
only generate positive results but in the best case does good for our environment as well. Literary
studies have been made to see how multiple different solutions to erosion would affect the climate
and GIS-analyses are made in Ystad to show their efficiency over the years 1960-2010-2018. The
location of Ystad makes the city heavily affected by erosion and therefore this analysis is based in
Ystad but also gives a perspective on erosion as a worldwide issue. The results of this study were
discussed with climate and environmental strategist and chairman for the Erosion Damage Center
in Ystad Mona Skoog to get a professional insight on how the situation is looking in Ystad in regard
to coastal erosion. Skoog concludes that the soft solutions favor the environment but that the correct
method to apply depends on which place it would be used in, different places have different needs
and, in some areas, the correct method might be the hard solutions. The result from the literary
studies shows that the hard solutions affect the climate more in a bad way than the soft ones, the
plant-solutions are the best because they do not only not affect the environment bad but also do
something to increase the climate in the right way. The GIS-analysis made in Ystad shows that the
beach nourishment is the most efficient way to remedy the consequences of coastal erosion. This
concludes to that the plant-solution should be used most frequently in combination with beach
nourishment in case of need. To keep in mind is that there are a few exceptions, for example if
erosion spawns near a nature reserve then you’d have to bring the solution into the water instead of
on land.

Main title:Analys av lösningsmetoder för stranderosion
Subtitle:fokus på Ystad kommun
Authors:Olsson, Sandra
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stranderosion, erosion, erosionsskydd, Ystad kommun, strandfodring, växtbaserade lösningar, stenskoning, vågbrytare, hövdingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18782
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 10:36
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics