Home About Browse Search
Svenska


Enoksson, Viktoria, 2017. Planera för gröna stråk! : hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad ?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

I takt med en ökad urbanisering och förtätning av de svenska städerna blir det allt viktigare att argumentera
för stadens gröna element. Samhället behöver formas så att en hållbar utveckling blir möjlig och samtidigt
främja för fysiskt aktivitet i vardagen. Gröna stråk berör både urban grönstruktur och aktiv transport, vilket
gör att de har potential att bidra till en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samtidigt som fysisk
aktivitet främjas.
Syftet med detta examensarbete är att belysa vikten av gröna stråk och visa hur de kan bidra till en aktiv
och hållbar stad. Målet är att från en litteraturstudie ta fram kriterier för att analysera gröna stråk och utföra
fallstudie på tre referensplatser. Utifrån de lärdomar som litteraturstudien och analyserna av referensplatserna
ger så ska ett förslag för gröna stråk i Höganäs kommun tas fram. Arbetet bygger på en litteraturstudie som
behandlar vad gröna stråk kan tillföra till en stad. Vidare analyseras och inventeras tre stycken skilda stråk
i Lund och Malmö som referensobjekt. Utvecklingsförslaget som examensarbetet avslutas med baseras på
de verktyg och teorier som litteraturstudien och referensobjekten har resulterat i och appliceras på Höganäs
kommun. Förslaget är konceptuellt och berör i övergripande skala hela kommunen och i mer detaljerad skala
Höganäs stad och ska vara en inspiration till hur de kan utveckla en grönare sammankopplad kommun och
stad mot en hållbar utveckling.
Detta arbete har skapat en djupare förståelse kring samhällsplanering och visar på hur gröna stråk både berör
en stads grönstruktur och dess flöde av människor. En målmedveten samhällsplanering möjliggör att en
hållbar och aktiv stad kan främjas.
As urbanization increases and Swedish cities densify, it’s becoming increasingly important to argue for the
cities green elements. Society needs to be designed so that a sustainable development becomes possible and
also stimulate physical activity in everyday life. Green pathways affect both urban green structure and active
transport, which means that green pathways have the potential to contribute to economic, ecological and
social sustainability while at the same time stimulating physical activity.
The purpose of this master thesis is to emphasize the importance of green pathways and to highlight how
they can contribute to an active and sustainable city. The goal is to create a proposal for how Höganäs
municipality can develop green pathways. The thesis is based on a literature study concerning what effects
green pathways have on cities. Furthermore, three separate pathways have been analysed, inventoried and
used as references. The thesis ends with a proposal for Höganäs municipality that is based upon the theories
and knowledge derived from the literature study and from analyzing a set of chosen pathways. The proposal
concerns both the municipality as a whole, as well as a more detailed plan for Höganäs city. It’s meant to
serve as inspiration regarding how they can develop a greener and more sustainable municipality.
This thesis has contributed to a deeper understanding of urban planning and it shows how green pathways
affect a city’s green structure and it’s flow of people. An oriented urban planning enables and promotes a
sustainable and active city.

,

As urbanization increases and Swedish cities densify, it’s becoming increasingly important to argue for the
cities green elements. Society needs to be designed so that a sustainable development becomes possible and
also stimulate physical activity in everyday life. Green pathways affect both urban green structure and active
transport, which means that green pathways have the potential to contribute to economic, ecological and
social sustainability while at the same time stimulating physical activity.
The purpose of this master thesis is to emphasize the importance of green pathways and to highlight how
they can contribute to an active and sustainable city. The goal is to create a proposal for how Höganäs
municipality can develop green pathways. The thesis is based on a literature study concerning what effects
green pathways have on cities. Furthermore, three separate pathways have been analysed, inventoried and
used as references. The thesis ends with a proposal for Höganäs municipality that is based upon the theories
and knowledge derived from the literature study and from analyzing a set of chosen pathways. The proposal
concerns both the municipality as a whole, as well as a more detailed plan for Höganäs city. It’s meant to
serve as inspiration regarding how they can develop a greener and more sustainable municipality.
This thesis has contributed to a deeper understanding of urban planning and it shows how green pathways
affect a city’s green structure and it’s flow of people. An oriented urban planning enables and promotes a
sustainable and active city.

Main title:Planera för gröna stråk!
Subtitle:hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad ?
Authors:Enoksson, Viktoria
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Kristensson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna stråk, hållbar utveckling, stadsplanering, samhällsplanering, grönstruktur, landskapsarkitektur, folkhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7835
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7835
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 07:04
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 07:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics