Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Tobias, 2005. Vilka är dagens krav på gårdsverkstaden?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

After been told that an ordinary winter service for our combine should cost more than
20000 SEK, not included spare parts, I decided to write this paper about today's
requirement of the workshop on a farm. I think that the lack of proper premises is the
reason way not more of the ordinary machinery maintenance or upkeep is performed on
the farm.
When I did my literature survey I found that the Swedish environmental code, set by the
Swedish law regulate how drain or sewer should be built. The environmental code
however leaves a lot for your own interpretation. It might not be so bad but it must be
very hard for the local environmental office to interpretation the regulations, since they
are the ones that gives permission for the sewer in your workshop. If they establish a
small or insignificant environmental influence they give their permission, if not the
matter goes further.
When it comes to fire safety the main Swedish insurance company bases their demands
on the recommendations from the Swedish agriculture fire security committee (LBK).
Those recommendations distinguish the between workshop in existing building and
workshop in free-standing building. Free-standing means building not closer than 15 m
from nearest other building.
For collecting facts I spoke to the different public authorities such as National
Environment Protection Board to find out where I could find written information about
the subject. I also interviewed four farmers that recently built their own farm workshop.
Two of them have built in existing buildings and two of them have built new freestanding
workshops.
In the result from the interviews it shows that the two farmers with brand new
workshops in free-standing buildings is very happy with both shop size (length, width
and height) and the indoor design. These two buildings where kept warm all the time,
either with water based floor heating or air based heating.
The two farmers that build their workshop in existing buildings very happy with the
placement compared to the other buildings on the farm. On the other hand could they
state that existing buildings often had limitations concerning length, width and height.
Both farmers had chosen a system that warmed up the workshop quickly.
Finally I would like to say that it's been very interesting to do this paper. I have seen a
couple of god example of farm-workshops and I've got some new ideas for our
workshop at home I hope this paper will be interesting for you to read as well.
The hardest thing with this paper has been to find the right person at the right place,
especially at the public authority.
My conclusions is that you always have to discuss the location, construction and heating
system with your insurance company. Further you have to talk with your local
environmental office concerning sewer. When it comes to the workshop size I suggest
that the height should not be less than 4,5 m. This guarantees that you can fit in all the
vehicles that are allowed to drive on the public roads. I can also state that today's big
combines require a floor space of 8 by 11 m if you want to be able to keep both side
hatches open at the same time.

,

Efter att ha fått vetskap om att en vanlig vinterservice till vår tröska skulle kosta 20000
kr, exklusive reservdelar bestämde jag mig för att mitt examensarbete skulle handla om
gårdsverkstäder. Jag tror att det är just ändamålsriktiga lokaler som är anledningen till
att inte mer ”vanlig” service utförs på gården. Jag har inte tidigare sett någon samlad
skrift som behandlar ämnet gårdsverkstad.
I min litteraturgenomgång fann jag att det här med avlopp behandlas i miljöbalken. Den
lämnar dock mycket över till egna tolkningar. Det är kanske inte hela värden men det
måsta vara väldigt svårt för kommunen och deras miljönämnder att tolka lagen. Det är
nämligen dit man ska vända sig för att få ett tillstånd för avlopp från en gårdsverkstad.
De bedömer sedan hur vida det är fråga om en ringa eller liten miljöpåverkan och ger
antingen sitt medtycke eller går ärendet vidare. När det gäller brandskyddet så baserar
försäkringsbranschen sina krav på LBK:s rekommendationer. Dessa rekommendationer
skiljer sig mellan friliggande verkstad och verkstad i annan byggnad.
För insamlande av fakta vända jag mig till de myndigheter och statliga verk för att ta
reda på var jag kunde hitta det som fanns skrivigt om ämnet. Jag har även intervjuat 4 st.
lantbrukare som nyligen har byggt gårdsverkstäder. Två av dem har byggt helt nya och
två av dem har byggt i gamla lokaler.
Resultatet av intervjuerna visade att man på de gårdar där man byggt i befintliga
byggnader var mycket nöjda med placeringen av verkstaden och hur de smälter in i
gårdsbilden. Men att man samtidigt kunde konstatera att befintliga byggnader har sina
begränsningar vad gäller höjd, bredd och djup. Gemensamt för dessa två gårdar var även
att man valt samma sorts uppvärmningssystem som bygger på att man värmer lokalerna
snabbt när man tänker arbeta där och under resten av tiden har man ingen värme alls.
De lantbrukare som byggt helt nya lokaler var mycket nöjda med både portstorlekar och
takhöjd. I dessa båda fallen hade man valt ett värmesystem som alltid höll en konstant
temperatur. På ena stället hade man vattenburen golvvärme och på den andra gården
värmde man med varmluft.
Det som har varit svårast var att få tag på rätt person på rätt myndighet eller verk.
Många gånger fick jag börja med att förklara vad en gårdsverkstad är för något. Det har
dock varit väldigt givande att göra detta examensarbete och jag hoppas även att det skall
vara intressant för dig som läser det.
I arbetet har jag kommit fram till att man alltid ska kolla med sin försäkringsgivare vilka
krav som ställs på konstruktion, placering och uppvärmning. Dessutom ska man kolla
med den aktuella kommunen vilka regler som gäller för avlopp. När det gäller storleken
är min slutsats att man inte bör understiga 4,5 m i tak- och porthöjd . Man är då
garanterad att få in all fordon som får framföras på allmän väg. Vad gäller storlek i
övrigt kan jag konstatera att dagens stora tröskor kräver en yta på ca 8x11 m för att man
ska kunna arbeta på ett förnuftigt sätt med dem.

Main title:Vilka är dagens krav på gårdsverkstaden?
Authors:Nilsson, Tobias
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:54
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:verktyg, maskiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7377
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 12:08
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics