Home About Browse Search
Svenska


Gabrielsson, Elias and Stål, Victor, 2020. Växtsubstrat för en hållbar stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används
för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna
utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och
innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. Arbetet genomfördes
med olika tillvägagångssätt i hopp om att få fram olika infallsvinklar om de två olika
växtsubstrat som analyseras i mindre skala i detta arbete.
Det finns och används nya växtsubstratsystem som ex. biokol och pimpsten, men
de är varken verifierade eller utvärderade. Fältstudierna samt labbstudierna som
görs är vidare studier för framtida forskning där det skulle behöva göras i en större
skala för att få en mer trovärdig verifikation och utvärdering av växtsubstraten. De
olika testerna gav fördel för de två olika växtsubstraten som kan vara ett argument
till att använda dem i urbana miljöer. Genom en litteraturstudie togs det upp fördelar
och nackdelar för både pimpsten och biokol.
Fördelarna med pimpsten är att den har god vattenhållande förmåga och att det är
ett lätt växtsubstrat, vilket gör den lämplig att använda sig av på t.ex. gröna tak.
Fördelarna med biokol är att den har lagringsförmåga av både vatten och näring,
något som vi inte haft möjlighet att undersöka själva, samt att biokol kan binda
tungmetaller från atmosfären ner i marken. Nackdelen med pimpsten är att den inte
kan lagra och binda näring samt även miljöpåverkan då pimpsten måste importeras
och utvinnas från Island, samt att det kan nybildas i viss mån men då det är så
sällan förkommande, kan det anses som en ändlig resurs. Nackdelen med biokol är
att det är dyrt, eftersom det inte är en etablerad vara på marknaden. På grund av att
den generella kunskapen om biokol och dess egenskaper är väldigt liten.
Laborationer gjordes som ex. rotvolymen, infiltrationsförmåga och vattenhållande
förmåga. Även ett platsbesök gjordes på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden där en
inventering av perenner och lignoser gjordes. Detta då gatan har två planteringar
med liknande växtmaterial och samma förutsättningar när det kommer till
vattentillgång och solexponering. Skillnaden var då vad för växtsubstrat som fanns i
bäddarna. Inventeringen innehöll till exempel Growth Index, medelvärde och
standardavvikelse. De sammanslagna resultaten visade på att biokol är ett
mångsidigt växtsubstrat som i större utsträckning borde undersökas och testas mer i
urbana miljöer. Likaså pimpsten är ett växtsubstrat som inte ska underskattas, som
har sin plats på områden med specifika förutsättningar, och förtjänar att vara en
etablerad produkt på marknaden

,

Our main purpose of this study is to examine two different plant substrates that
works for perennials and trees in urban environments. Because the cities develop
and expands more rapidly than before. Therefore it needs more new and innovative
green solutions in the cities. The study was performed with different approach in
hope to get different angels about the two plant substrates that are analyzed in the
study. The different tests gave a advantage for the two different plant substrates
which can be an argument for to use them in urban environments. Through a study
literature it took up advantages and disadvantages for both biochar and pumice. The
advantages with pumice is that it has a good water capacity and also it´s a light
plant substrate. Which makes it suitable to use on for example green roofs. The
advantages with biochar is that it has a good storability of both water and nutrition.
Also that biochar can bind heavy metals from the atmosphere down in the ground.
The disadvantage with pumice is that it can´t store and bind nutrition and also it has
a negative impact on the environment, because pumice needs to be imported and
mined on Iceland. And it´s also a finite resource. The disadvantage with biochar is
that it´s expensive because it´s not a established product on the market. Mostly
because in general we still don´t know that much about biochar and how good
capacity it actually has. Laborations where made on rootvolume, permability and
water capacity. A visit where made at Jaktgatan in Norra Djurgårdsstaden there a
inventory of perennials and threes where made. The inventory contained growth
index, average value and standard deviation. The merged results showed that
biochar is a more versatile plant substrate that advantageously should be examined
and tested more in urban environments. Also that pumice is a substrate that should
not be underestimated, because it has it´s place in areas with specific prerequisites,
and deserves to be a established product on the market.

Main title:Växtsubstrat för en hållbar stad
Authors:Gabrielsson, Elias and Stål, Victor
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtsubstrat, pimpsten, biokol, växtbädd, skelettjord, kompaktering, vattenhållande förmåga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Mar 2020 08:33
Metadata Last Modified:20 Mar 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics