Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Hanna, 2021. Att navigera och memorera urbana landskap : mental karta av Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kevin Lynch menar att en god stad är lätt att minnas och att det med lätthet går att föreställa sig hur stadens olika delar hänger ihop. Denna uppsats behandlar förståelsen för hur stadsrum navigeras, minns och återberättas. Våra tidigare erfarenheter och individuella egenskaper påverkar hur vi uppfattar staden. Genom våra sinnen och insamlad information läser vi av stadselement i form av utmärkande landmärken, platsers identitet, kontraster, rörelseflöden, upprepade strukturer och naturliga landformer. Vi dras dit människor rör sig, mönster hjälper oss att sortera information och speciell utformning lägger vi lätt på minnet.

Kopplats till vår lokaliseringsförmåga är olika typer av nervceller i hjärnan som tillsammans bygger upp en mental karta. Hur vi kan återberätta vår inre karta testas i en undersökning där malmöbor fick rita sin egen bild av staden. Resultatet visade att det som visualiserades störst och med mest detaljrikedom var platser med positiv betydelse, större landmärken, enhetliga områden och ett förenklat vägnät med noder. Informationen kan ge en viktig bild av de boendes användning av staden eller mindre delområden så som parker och torg. Insamlingen och sammanställningen av medborgares mentala kartor är dock tidskrävande. Vid insamling av större mängder data är det fördelaktigt om informationen är i samma skala och har en specifik geografisk plats.

,

Kevin Lynch believes that a good city is easy to remember and that it is easy to imagine how different parts of the city are connected. This essay deals with our understanding of how urban spaces are navigated, memorized and retold. Our previous experiences and individual characteristics affect our perception of a city. Through our senses and information, we interpretate urban elements in the form of distinctive landmarks, a sense of place, contrasts, movement flows, repeated structures and natural landforms. We are drawn to places where other people move, patterns help us sort information and we easily remember special designs.

Linked to our ability to locate ourselves are different types of nerve cells in the brain that together build up a mental map. How we can retell this mental map is tested in a survey where residents of Malmö were asked to draw their own picture of the city. The result showed that what was visualized the biggest and with the most detail was places of positive significance, larger landmarks, uniform districts and a simplified network of roads with nodes. The information can provide an important picture of the residents' use of the city or smaller sub-areas such as parks and squares. However, collecting and compiling mental maps is time consuming. When collecting larger amounts of data, it is advantageous if the information is in the same scale and has a specific geographical location.

Main title:Att navigera och memorera urbana landskap
Subtitle:mental karta av Malmö
Authors:Norberg, Hanna
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:orienterbarhet, mental karta, Kevin Lynch, mental map
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2021 12:21
Metadata Last Modified:23 Nov 2021 02:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics