Home About Browse Search
Svenska


Strandh, Amanda, 2021. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
7MB

Abstract

Runt om i Sverige idag dyker många nya snittblomsodlare upp och erbjuder närodlade
snittblommor. En snittblomsförening har startats 2020 där medlemmarna kan dela erfarenheter och
har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt odla på ett
hantverksmässigt sätt. Våren 2021 startade en ny utbildning på Gunneboslott om Slow flowers.
Däremot ser snittblomsodling i utvecklingsländer annorlunda ut, där arbetarna ofta har dåliga
arbetsförhållanden. Fairtrade Sverige försöker bekämpa detta genom att certifiera blomsterfarmer
och på så sätt förbättra arbets-och levnadsvillkoren för de anställda.
Innan första världskriget i Sverige importerade man vissa snittblommor av hög kvalitet från
Frankrike och Italien. De svenska odlarna kunde inte konkurrera med dem fram till det att
importen begränsades vid första världskriget och de svenska odlarna framgångsrikt kunde ta över
marknaden. Det höll i sig även efter att gränserna öppnades. Den inhemska odlingen av
snittblommor samt importen ökade sedan kraftigt på 1920-talet.
Perenner beskrivs enligt tradition som fullt härdiga, fleråriga örtartade prydnadsväxter. Perenner
har lyckats skydda sina övervintrande knoppar mot vinterkyla på olika sätt. Hur vi har använt
perenner finns förklarat. Livslängden hos perenner varierar mycket. Vissa perenner kan leva i
decennier, medan andra efter några år får en starkt försämrad vitalitet eller dör. Ett krav för att de
ska trivas på platsen och leva längre beror på ståndorten och mikroklimatet. Många arter har
gemensamt att de behöver en väldränerad jord för övervintra. Vill man föröka perenner går det
genom delning, sticklingar och frösådd. Ska man anlägga en snittblomsodling med perenner så
rekommenderas det att så dem från frö enligt vissa då det är mest ekonomiskt och andra från
småplantor. En kombination av metoder är mest rimlig då allt inte går att så från frö, eller helt
enkelt tar för lång tid innan det går att skörda då.
I resultatet finns 137 perenner lämpliga till snitt sammanställda i en lista där deras blomningstid,
höjd, färg och härdighet beskrivs. Det framgår hur man ska få den längsta hållbarheten i vas
genom att skörda tidigt på morgonen och i rätt stadie beroende på art i den mån information
hittats. Innan snittblommorna används är det viktigt att de får vila efter skörd och dra upp vatten.
De ska helst stå över natten men allra minst 3-4 h innan de ska användas i djupt och kallt vatten.

,

Lots of new cut flower growers are emerging today in Sweden and offer locally produced cut
flowers. You can now be a member of a cut flower association to share experiences, but only if
you grow without chemical pesticides and fertilizer. In Spring 2021 a new Slow Flower education
begins at Gunnebo Slott with focus on seasonal arrangement. To sum it up there is a lot going on
about cut flowers in Sweden. On the contrary where a lot of cut flowers are produced the workers
have bad conditions. Fairtrade Sweden are certifying flower farms to improve the work and living
conditions for the employes.
Before World War I Sweden imported high quality cut flowers from Italy and France. Which the
Swedish growers could not compare with, up until the imports were limited during the time of war
and they succeeded to take over the market. They were able to keep it when the borders opened
again. Then the domestic cut flower production strongly increased in the 1920s.
Perennials are longlasting herbs who protects their buds from cold and snow to survive the winter.
Some can live for decades and some only a couple of years before their vitality is reduced or even
die. The site and microclimate must be suited for them if they are to be longlived. Many species
roots need a well drained soil to endure the winter.
You can multiply perennials by dividing, take cuttings, and sow them from seed. It is cheapest to
start them from seed, but it´s not possible for all perennials. If not, then it is recommended to buy
them in small pots because they grow quickly. A combination of seeds and pots is probably a
reasonable way to go when you are starting a cut flower production.
In this work over 130 perennials suitable as cut flowers are compiled in a list, with information of
when they bloom, their height, color and hardiness. Along with the most importing things to do to
increase the vase life. How and in what stage to harvest different varieties and also how to care for
them after harvest is described. Allow flowers time to rest before arranging them is key. Keep
them in a cool spot in deep cold water over night or for at least 3-4 hours.

Main title:Fleråriga växter för snittblomsodling
Subtitle:perenner på friland i Sverige
Authors:Strandh, Amanda
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vasliv, blomningstid, blommar, livslängd, konkurrens, mikroklimat, härdighet, läge, skörd, odla, vaselife, bloom, blooms, lifespan, competition, microclimate, hardiness, site, harvest, grow
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16738
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16738
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2021 08:51
Metadata Last Modified:10 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics