Home About Browse Search
Svenska


Engdahl, Jan-Olof, 2006. Lönsamheten vid nystart av slaktsvinsproduktion : en fallstudie. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
52kB

Abstract

I have done a case-study about building a new stable for slaughter pigs at a farm close to Kalmar. The farm is able to supply the breeding with cereals and it has enough area to
spread the manure on. The most important factors to gain profit, is the cost for building
the stable, the price of the feeding-stuff and the growth of the pigs. The discount from
the slaughter-house was less important than I thought from the beginning, and it's a
factor that is hard to influence.
With the new production of slaughter-pig and cattle that already exist on the farm, the
farm will get a well-functioned rotation of crops with lye and autumn rape as
interruption-crop. And the farm would be self-supporting of cereals and could take care
of the manure at the own area. That should give the impact which the purchase of
nitrogen-manure can decrease with 50 570 SEK per year.
The need of work should increase with 1 625 hours per year, 75 percent of a full-timeduty.
The impact of that should be that two people will be able to get their income from
the company. The best result appears if the cost of building the stable is 4000 SEK per
place of slaughter pig and a cost of fodder at 1, 36 SEK per kilo. The result will then
become 282 253 SEK to work and profit.

,

Jag har gjort en fallstudie om ekonomin i en nybyggnation av ett slaksvinstall på en gård
i Kalmar som själv kan försörja grisarna med egenproducerad spannmål och har egen
spridningsareal.
Det är många faktorer som spelar in men dom viktigaste faktorerna är byggkostnaden,
vilket foderpris du har och sen viken tillväxt du får på grisarna. Avräkningspriset har
inte så stor betydelse som jag från början trodde, och det är en svår faktor att påverka.
Med den tänkta nya produktionen och dom befintliga nötkreatur som finna på gården i
dagsläget skulle gården få en väl fungerande växtföljd med både vall och höstraps som
avbrottsgröda. Och företaget skulle bli självförsörjande med spannmål och kan ta till
vara på gödseln på den egna arealen, vilket skulle medföra att kväveinköpen kan sänkas
med 50 570 kr/år.
Arbetsåtgången skulle öka med 1625 timmar/år viket är en 75 % tjänst och gör att det
kan jobba två heltidsanställda på företaget året runt.
Det bästa resultatet får man om man kommer ner till en byggkostnad på
4000kr/slaktsvinsplats och ett foderpris på 1.36 kr/kg, då får man ett resultat på 282 253
kr över till arbete.

Main title:Lönsamheten vid nystart av slaktsvinsproduktion
Subtitle:en fallstudie
Authors:Engdahl, Jan-Olof
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:8
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vinst, slaktsvin, boskap, fallstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7731
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 08:21
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 08:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics