Home About Browse Search
Svenska


Ask, Malin, 2022. Gestaltning av Ebbamölla : en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Examensarbetet undersöker möjligheten att gestalta ett område på en privattomt i Skåne som upplevs
som ett problemområde. Detta eftersom stora delar av området beter sig som en våtmark under stora
delar av året. Uppdraget var att förvandla ett problemområde till en parkliknande tilltalande miljö. Området har en bred fuktighetsgradient från frisk till blött där både rinnande och stilla vatten finns att tillgå.
Med inspiration från platsens unika ståndort och utformning formades frågeställningen.
Frågeställningen undersöker hur kan platsen gestaltas naturalistiskt för att uppfylla önskemål från
beställarna och för att passa in i rådande ståndort samt vilket växtmaterial passar till rådande
ståndort och gestaltning. Arbetet har två utgångspunkter:
» att via naturalismen utgå från naturliga växtsamhällen, med liknande ståndort som projektplatsen. Som mall för växtkompositionen användes ett modulsystem med olika växtmixer
utifrån ståndort.
» att tillmötesgå tomtägarnas önskningar och tankar.
En litteraturstudie genomfördes för att förstå och tolka ståndorten. En djupdykning i vilka metoder
som kan användas för att få en naturalistisk känsla gjordes där en specifik modulmetod valdes för
att gestalta med perenner.
Arbetet resulterade i en samling sektioner och planer för att kunna förmedla gestaltningen till
läsare och tomtägare. Utöver detta presenteras fyra olika perennmixer samt förslag på lignoser till
platsen i Ebbamölla.

,

This thesis examines the possibility of designing an area on a private plot in Skåne, the area in
question is perceived as a problem area. The reason being that large parts of the area behave like
a wetland during considerable parts of the year. The assignment was to turn a problem area into
a park-like and appealing environment. The area has a wide moisture gradient from fresh to wet
where both running and still water is available.
With inspiration from the place's unique location and design, the research questions were created.
The questions examine how the place can be designed in a naturalistic way to fulfill the wishes
of the clients and how the place can be designed to fit into the prevailing location and what plant
material is suitable for the prevailing location and design. The work has two presuppositions:
» with a starting point in natural plant communities with a similar location as the project site
apply naturalism as a template for the plant composition. A system with different plant mixes
based on similar locations was used.
» to accommodate the clients wishes and thoughts.
A literature study was conducted to understand and interpret the site. A deep dive into which
methods could be used to get a naturalistic feel was made where a specific modular method was
chosen to make a design with perennials.
A collection of sections and plans is shown to convey the design to readers and clients. In addition
to this, four different perennial mixes are presented as well as tree- and shrub suggestions for the
site.

Main title:Gestaltning av Ebbamölla
Subtitle:en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort
Authors:Ask, Malin
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning, naturalism, fuktig ståndort, moduler, våtmark design, naturalism, wet site, modular system, perennial mixes, wetland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2022 10:26
Metadata Last Modified:28 Apr 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics