Home About Browse Search
Svenska


Rehn, Martina, 2016. Mars som ett mänskligt landskap : ett undersökande av förutsättningar för anknytning till ett utomterrestrialt landskap. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
679kB

Abstract

Detta arbete undersöker och diskuterar huruvida det går att på ett teoretiskt plan knyta an till ett utomterrestrialt landskap på samma sätt som till ett erfaret, terrestrialt landskap. Det undersöker vidare om människan i och med utforskandet av Mars måste vidga sin syn på, och definition av vad ett mänskligt landskap är. Ju mer kunskap som samlas in om Mars landskap desto tydligare har bilden av förhållanden och förutsättningar på planeten blivit. Vår koppling till planeten ökar men stärks förutsättningar för anknytning till det? Människan saknar fysisk erfarenhet från marslandskapet och frågan är hur det påverkar möjligheterna för anknytning till det.
Karaktäriserande nyckelbegrepp, element och koncept som definierats utifrån litteratur om landskapsanknytning appliceras på en platsbeskrivning av Mars landskap och analyseras och diskuteras i något som lättast beskrivs som en konceptuell fallstudie.
Förda resonemang i arbetet visar att det åtminstone på ett teoretiskt plan finns förutsättningar för vissa former av anknytningsformer till marslandskapet. Vidare är en reflektion att ett begreppsvidgande av mänskliga landskap kan vara relevant inom vissa forskningsområden.

,

This paper examines and discusses whether it is possible, on a theoretical level, to attach to an extra-terrestrial landscape, in the same way as to an experienced, terrestrial landscape. It further examines if man must broaden the definition of a human landscape as a result of Mars explorations. The relations to and conditions on the planet get clearer the more knowledge that is collected about the Martian landscape. Our linkage to the planet increases, but does our conditions for attachment to the planet strengthen? Man still lack physical experience from the Martian landscape and the question is how it influences the possibility to feel attached to it.
Characteristic key concepts, elements and concepts, as defined through literature about landscape attachment, are applied to a place description of the Martian landscape, which leads up to an analysis and discussion within something most easily described as a conceptual case study.
This paper’s reasoning proves that there are conditions for occasional forms of attachment to the Martian landscape. A further reflection shows that a broadened concept of human landscape could be relevant within certain fields of research.

Main title:Mars som ett mänskligt landskap
Subtitle:ett undersökande av förutsättningar för anknytning till ett utomterrestrialt landskap
Authors:Rehn, Martina
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, platsanknytning, landskapsanalys, absurda landskap, kulturella landskap, oerfarna landskap, place, space
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6149
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2017 11:44
Metadata Last Modified:16 Jan 2017 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics