Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Karl-Henrik, 2002. Tryckfördelning under nötkreaturs klövar på betongspaltgolv : inverkan av stavbredd och spaltvidd. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Dränerande golv i form av spaltgolv är en utbredd golvtyp på gångytor i liggbåsstall för nötkreatur i såväl Sverige som övriga Europa. Ett väl fungerande spaltgolv blir ofta torrare och därigenom mindre halkigt än ett helt golv med motsvarande struktur. Hos ett spaltgolv är alltid spaltöppningens bredd en kompromiss mellan å ena sidan kravet på god genomsläpplighet för gödsel och urin och å andra sidan kravet att djuren inte får skadas på grund av att klövarna trampar igenom eller fastnar i golvet. Spaltgolvets stav skall samtidigt ha en viss bredd för att ge tillräckligt stöd under klöven och därmed minska anliggningstrycket, medan dräneringen förbättras då staven görs smalare och spaltens andel av golvarean blir högre.

Det här redovisade materialet har haft pilotkaraktär och som syfte att bidra med faktamaterial att användas vid en omarbetning av rekommendationer och bestämmelser angående utformning av betongspaltgolv för nötkreatur. I projektet har studier gjorts av hur olika måttförhållanden mellan stav och spalt påverkar kontakttrycket mellan klöv och spaltgolv. Hypotesen var att vid en given öppningsandel i golvet kan understödet för djurens klöver ökas, samt maximala och ogynnsamma punktbelastningar minskas, när stav- och spaltbredd minskas.

,

A slatted concrete floor is commonly used as a draining floor in the aisles of cattle cubicle barns in Sweden as well as in the rest of Europe. A high-performing slatted concrete floor will usually be dryer, and thus less slippery, than a solid floor with the same surface structure. When using a slatted floor with the width of the gap between slats, i.e., the slot, is always a compromise between the demand for good draining capacity, for manure and urine, and the requirement that the animals should not be harmed by treading through or getting jammed in the slots. The slats should also have a certain width to give sufficient support for the hoof, reducing the contact pressure. Narrower slats and a ratio of slots to slats will on the other hand, improve the drainage.

The purpose of this project was to provide measurable facts to be used in the review of the recommendations and regulations concerning concrete slatted floors for cattle. In the project we have studied the effect of varying the dimensions of slats and slots on the contact pressure between hoof and slatted floor. The hypothesis was that the support for the hoof could be increased and maximum pressures at sensitive points under the hoof reduced at a given percentage of slot area in the floor, by reducing the width of both slats and slots.

Main title:Tryckfördelning under nötkreaturs klövar på betongspaltgolv
Subtitle:inverkan av stavbredd och spaltvidd
Authors:Johansson, Karl-Henrik
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete för agronomexamen, Alnarp
Volume/Sequential designation:7
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:nötkreatur, klövar, betonggolv, spaltgolv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 11:22
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 11:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics