Home About Browse Search
Svenska


Astrup, Ninna, 2020. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det
relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet.
Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna
värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. För att förstå och effektivt kunna implementera
ekologiska lösningar i verksamheten kan styrmedel underlätta i beslutsprocessen.
Detta arbete syftar till att undersöka hur styrning av parkförvaltningen innefattar den ekologiska
dimensionen av hållbarhet, genom att granska styrmedel i tre svenska kommuner. Det teoretiska
ramverket ger en introduktion till ämnet och utmynnar i bedömningsgrunder för att kunna analysera
olika områden av ekologisk hållbarhet gällande ambitioner, drift och styrning.
Studien ger inte ett mätbart resultat, utan är snarare ett inlägg om parkförvaltningens utveckling
mot hållbarhet. Samtliga kommuner har ekologisk hållbarhet som övergripande målsättning, med
en hel del gemensamma ambitioner, men olika tillämpning av exempelvis skötsel och drivmedel.
Det som kunde påvisas var att bara Sollentuna kommun av de granskade kommunerna hade ett
specifikt styrmedel för utveckling av skötsel inom parkförvaltning.
Tydligt är att parkförvaltning är en mångfacetterad verksamhet, som kan stöttas med
kunskapsunderlag och styrning, samt att utvecklingen går i den mer hållbara riktningen.

,

Given the current climate of discussion regarding the importance of sustainability, it is useful to
review management of parks in the urban environment – from an ecological dimension of
sustainability. Park areas make up a smaller part of the city than the grey, paved urban environment
- so the importance of managing park areas is even greater. The park areas can both strengthen and
sustain ecosystem services within the city. In order to simplify the decision-making process within
park administration, different instruments of policy can introduce ecologically sustainable solutions.
This study aims to examine the presence of the ecological dimension of sustainability in park
management, through a review of policy instruments published by three Swedish municipalities.
The theoretical background provides a basis for reviewing the policy instruments, in order to assess
the ways of implementation of ecological sustainability within the three municipalities.
This study does not present a measurable result, but rather review and report on sustainable
management practices and the development of it. The analysis found that principles of ecological
sustainability characterized all three of the municipality's instruments. What could be shown was
that only the municipality of Sollentuna from the examined municipalities had a specific document
of instrument for developing management of the park environment. Given that managing park
environment is no easy task, a good knowledge basis and guidance is helpful – but the development
seems to be moving further toward sustainability.

Main title:Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning
Subtitle:en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro
Authors:Astrup, Ninna
Supervisor:Norfall, Lisa
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar parkförvaltning, ekologisk hållbarhet, parkförvaltning, parkskötsel, styrmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2020 10:54
Metadata Last Modified:03 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics