Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, Charlotte, 2024. Arbetsmarknadens förväntningar på den nyexaminerade landskapsingenjören : vilka kunskaper är viktiga att få med sig från utbildningen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
965kB

Abstract

Det här arbetet är en intervju- och litteraturstudie som ger svar på vilka kunskapsförväntningar som
ställs från arbetsgivarnas sida och hur landskapsingenjörsprogrammet möter dessa förväntningar.
Vilken yrkesroll har en nyexaminerad landskapsingenjör möjlighet att få vid etablering i arbetslivet,
För att ta reda på vilka förväntningarna är, studeras landskapsingenjörens arbetsmarknad,
kvalitativa intervjuer genomförs och jobbannonser studeras genom att identifiera arbetsuppgifter,
önskad kompetens och meriter.
Resultatet är att landskapsingenjörsprogrammet möter arbetsmarknadens förväntningar på ett
bra sätt. Landskapsingenjörsprogrammet kan förbättras för att förbereda studenten bättre för
arbetslivet. Genom mer teoretiska delar såsom projektledning, arbetsledning, juridik och ekonomi
kan studenten förbereda sig mer för att kunna axla rollerna som en nyexaminerad landskapsingenjör
kan få efter sin examen. Dessa yrkesroller liknar projektledare och arbetsledare men får inte
förväxlas med en vanlig utbildning inom projektledning då det är landskapsingenjörens blandade
kunskap inom utemiljö som gör den unik.

,

This paper is an interview and literature study that provides answers to what knowledge expectations
are set from the employers' side and how the landscape engineering program meets these
expectations.
What professional role does a newly graduated landscape engineer have the opportunity to get when
entering working life?
To find out what expectations there are, the landscape engineer's labor market is studied. Qualitative
interviews are conducted and job listings are studied by identifying tasks, desired skills and merits.
The result is that the landscape engineering programme meets the expectations of the labour market.
The landscape engineering programme can be improved to better prepare the student for working
life. Through more theoretical parts such as project management, work management, law and
economics, the student can be more prepared to take on the roles that a newly graduated landscape
engineer can get after graduation.
These professional roles are similar to project managers and supervisers but shouldn´t be confused
with a regular education in project management, as it is the landscape engineer's mixed knowledge
of outdoor environment that makes it unique.

Main title:Arbetsmarknadens förväntningar på den nyexaminerade landskapsingenjören
Subtitle:vilka kunskaper är viktiga att få med sig från utbildningen?
Authors:Erlandsson, Charlotte
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Landskapsingenjörsprogrammet, arbetsmarknad, landskapsingenjör, utbildning, arbetsgivare, utemiljö, yrkesroller, projektledare, arbetsledare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19728
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2024 09:52
Metadata Last Modified:20 Feb 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page