Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ylva, 2017. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns idag en oro för att människan håller på att förlora förståelsen för naturen. För att bidra till ökad förståelse för ekologiska samband och människans roll i naturen anläggs på många håll i Sverige självguidade naturstigar. Denna uppsats undersöker en sådan naturstigs förmåga att uppnå målet om att förmedla förståelse för landskapet och naturens processer till besökaren. Utöver detta utforskas landskapsarkitektens möjligheter att bidra till utvecklandet av kvalitativa naturstigar. Syftet med studien är att vidga kunskapsbasen för hur landskapsarkitekten kan bidra till förståelse för naturens livsuppehållande processer för att i förlängningen bidra till värnande om dessa processers fortsatta funktion.
I studien undersöks två olika teorier om hur förståelse kan förmedlas. Den ena teorin utgår från ett naturvägledningsperspektiv och den andra från ett landskapsarkitektsperspektiv. Naturvägledning är en växande verksamhet i Sverige liksom globalt och kan definieras som förmedlande av kunskap om och väckande av känsla för naturen. De två teorierna appliceras på en befintlig naturstig vid Albrunna kalkbrott på sydvästra Öland för att utforska i vilken utsträckning denna stig lyckas förmedla förståelse.
Analysen av Naturstigen vid Albrunna kalkbrott visar att stigen i sin nuvarande utformning inte med säkerhet kan förväntas bidra till ökad förståelse för landskapet. De främsta orsakerna till detta är stigens brist på relevans för besökaren liksom stigens bristande förmåga att lyfta fram de processer som format det omgivande landskapet.
Studiens slutsats är att landskapsarkitekten har potential att bidra till kvalitetshöjande åtgärder vid naturstigar genom tre av sina kompetenser; genom sin breda förståelse för landskapet, genom sin förmåga att lyfta fram landskapsprocesser med hjälp av formgivning och slutligen genom sin kapacitet att beskriva landskapet i bild och text.

,

There is a concern today that humans are losing the ability to understand nature. Self-guided nature trails are developed throughout Sweden in order to widen the understanding of ecology and the role of humans in nature. This paper studies the capacity of one of these nature trails to achieve the objective of conveying understanding of the landscape and natural processes to the visitor. The landscape architects potential of contributing to the development of qualitative nature trails is also examined. The purpose of this study is to widen the knowledge of how the landscape architect can help enhance the understanding of nature’s life sustaining processes and thereby contribute to the care for and continued function of these processes. Two different theories of how understanding can be conveyed are examined in the study. One of the theories takes the interpreter’s point of view while the other takes the perspective of the landscape architect. Interpretation is a growing activity in Sweden as well as globally and can be defined as communication aimed at provoking thoughts and personal connections in an audience, in relation to the thing, person or place being interpreted. Both theories are applied to an existing nature trail at the limestone quarry in Albrunna, on the south-west coast of Öland. The analysis of the nature trail at Albrunna indicate that the trail in its current form cannot be expected to contribute to an enhanced understanding of the landscape. The main reasons for this is the trails lack of relevance to the visitor as well as the trails insufficient ability to uncover the processes which have shaped the surrounding landscape. The conclusion of this paper is that landscape architects have the potential to add quality to nature trails by means of three fields of expertise; through their wide understanding of the landscape, through their ability to emphasize landscape processes through design and finally through

Main title:Naturstigen
Subtitle:en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet
Authors:Eriksson, Ylva
Supervisor:Petersson, Anna
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturvägledning, naturstig, vägleda, naturförståelse, naturinformation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9131
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9131
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2017 12:47
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 12:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics