Home About Browse Search
Svenska


Käck, Maya and Palmquist, Beatrice, 2020. Relevanta torg : en undersökning kring hur stadens torg kan bli en ökad tillgång för medborgarna. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Stadsbons möte med grannar, vänner, ovänner och jämlikar är beroende av den offentliga miljöns förmåga att agera mötesplats. När städerna förtätas blir de offentliga ytorna färre och därmed även förutsättningen för det offentliga livet. Det innebär att de ytor som blir kvar behöver vara av en hög kvalitet och fylla ett efterfrågat behov. Den här uppsatsen syftar till att undersöka torgets relevans i samtiden med förhoppningen att bidra till en diskussion kring hur torget som stadselement kan användas som resurs för stadens medborgare. Vi gör detta genom en generell litteraturstudie och en platsspecifik observationsstudie på två torg i centrala Malmö: Nobeltorget och Davidshallstorg. Genom litteraturstudien undersöker vi hur offentliga platser kan kvalitetsbestämmas genom parametrar som är både kontextspecifika och platsspecifika. Genom fortsatt litteraturstudie av torgens historiska betydelse för stadens invånare vill vi också förstå hur torget som fenomen har uppkommit och hur dess funktioner har sett ut genom tidens gång. Vi definierar sedan tre funktioner som har betydelse i vår samtid: torget som social mötesplats, demokratisk spelplan och flexibel struktur. För att undersöka vad våra två utvalda torg har för relevans i samtiden genomför vi en studie i deras tillblivelse och historiska funktion för att sedan tillämpa våra definierade kvalitetsaspekter med observationsstudien. En sammanfattande analys av observationsstudien visar hur kontext- och platskvaliteter kan tillämpas för att förstå hur väl torg uppfyller ett syfte i staden eller inte.

,

The citizens encounter with neighbours, friends, dissidents and like-minded is depending on the public space ability to act as a venue. As the cities are densified the public spaces become reduced and with them, the prerequisite for public life. This entails that the remaining spaces needs to be of high quality to fulfill a requested need. This essay aims to examine the use and relevance of public squares in contemporary cities to contribute to a discussion about how squares as an element can be used as a resource for the citizens. We do this by literature studies and an observation study implemented on two squares in the central of Malmö: Nobeltorget and Davidshallstorg. Through the literature study we examine how to determine the quality of public space with aspects that are both context and site specific. By continued literature study of the historical importance for citizens we want to gain an understanding about how squares as a phenomenon has incurred and how its functions have developed through time. Subsequently we define three functions that carries an importance today: the square as a social venue, democratic arena and as a flexible structure. To investigate how the relevance of our selected squares looks we implement a study in their origin and historical function and then practice our defined quality aspects through an observation study. A summarizing analysis of the observation study shows how context and site quality can be used in order to understand how well a square fulfills its purpose inte the city.

Main title:Relevanta torg
Subtitle:en undersökning kring hur stadens torg kan bli en ökad tillgång för medborgarna
Authors:Käck, Maya and Palmquist, Beatrice
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:torg, stadsplanering, Nobeltorget, Davidshallstorg, kvalitet, funktioner, offentliga rum, Jane Jacobs, Vikas Mehta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16081
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16081
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 10:26
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page