Home About Browse Search
Svenska


Lahmer, Sanna, 2020. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det här arbetet handlar om ungas trygghet och hur det kan uppnås i fritidsmiljön och är uppdelad i tre delar: litteraturstudie, fallstudie och ett utvecklingsförslag till framför allt ökad trygghet på fritidsgården Tegelhusets uteplats. Barns rättighet till en trygg och säker utemiljö har genom FN:s barnkonvention inkluderats i svensk lag. Ungas identitet formas av sin utemiljö och att ge barn en inkluderande och meningsfull fritid är viktigt för ens känsla av trygghet. ​Även fast ordet otrygghet kopplas till rädslan att bli utsatt för brott separeras det allmän otrygghetsupplevelse och konkret otrygghetsupplevelse. ​Undersökning pekar på att både tjejer och killar känner sig otrygga utomhus men att det kan grunda sig i olika saker. Det finns ingen standardlösning för att minska otryggheten, dock kan man genom god gestaltning, vegetation, skötsel och belysning möjligtvis hjälpa till med att öka känslan av trygghet. Genom en framtagen checklista för trygghet med litteraturstudien som en utgångspunkt utförs en fallstudie för att öka förståelsen över platsen. Efter detta gjordes ett förslag med utvecklingsmöjligheter för att öka tryggheten på platsen samt för att uppfylla den önskade funktionen som de anställda på fritidsgården haft.

,

This thesis is about adolescence’s security and how it can be achieved in recreational spaces and is divided into three parts: a literature study, a case study and a development proposal to increase the sense of security at Tegelhuset’s outdoor space. Childrens’ right to have a secure outdoor space has through the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) been included in Swedish law. Adolescents' identity is shaped by their outdoor environment and giving them an inclusive and meaningful spare time is important for one’s sense of security. Although the word insecurity is linked to the fear of being exposed to crime, it is seperated into the general experience of insecurity and the concrete experience of security. Analysis indicated that both girls and boys feel insecure outdoors but that it’s based on different factors. There is no standard solution on reducing the sense of security, however, through good design, vegetation, management and lighting, you can possibly help to increase the sense of security. With help from a developed checklist for security based on the literature study as a starting point, a case study is carried out to increase the understanding of Tegelhuset. After this, a proposal is made with development opportunities to increase security on site and to fulfill the desired function that the employees at Tegelhuset have.

Main title:Ungas trygghet i fritidsmiljöer
Subtitle:utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö
Authors:Lahmer, Sanna
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Svensson, Jitka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, otrygghet, unga, ungdomar​, fritidsmiljö, vegetation, belysning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16236
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2020 07:57
Metadata Last Modified:15 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics