Home About Browse Search
Svenska


Wendel, Arvid, 2019. Vatten i en föränderlig miljö : om skyfallshantering i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är ett faktum. I det naturliga hydrologiska
kretsloppet utnyttjas vatten som faller över jorden som resurs och slussas runt i kretsloppet. I
och med urbaniseringen och människans livsstil rubbas den naturliga balansen i kretsloppet och
i takt med detta måste vi finna lösningar på hur vi kan återfinna en sådan balans. Eftersom
urbaniseringen också är ett faktum behöver vi finna lösningar anpassade dels till naturen och
dels till den livsstil och stadsplanering som följer med människans sätt att leva. I det här arbetet
presenterar jag ett förslag på en sådan lösning vid John Ericssons väg i Malmö. Mitt förslag
baserar jag på samtal med verkställande person på gatukontoret i Malmö, Malmö stads egna
policydokument kring dagvattenhantering samt Thomas W. Liptans fem grundprinciper för
hållbar dagvattenhantering. Resultatet blir ett förslag som försöker tillämpa de olika principerna
för att råda bot på skyfallsproblem samt att dagvattnet ska bli en resurs istället för ett problem.
Även om en skyfallsanpassning av John Ericssons väg är omfattande och kostsam ger den
upphov till mervärden och positiva konsekvenser för staden. Detta kommenterar jag närmre i
mina slutreflektioner.

,

The global warming is a fact and so are it´s consequences. One of the consequences of global
warming is increased rainfalls. The natural hydrologic cycle uses the water as a resource as it
runs through the cycle. Natural landscapes are replaced with urban areas and our livestyles have
a negative impact on the natural balance in which water is being treated. We have to work to
restore this natural balance through innovative solutions in our cities. These new ways of
treating stormwater in urban areas depend on natural processes and have to be compatible with
our livestyles and the way we plan our cities. This composition will try to give an example of
how such solutions could present themselves in a specific location, John Ericssons väg in the
city of Malmö. The proposed solution is based on conversations with staff on gatukontoret in
Malmö, the city’s own policy documents aswell as Thomas W. Liptan’s five fundamental
principles on how to treat stormwater. The result is a proposition that tries to apply these
principles to solve problems with increased rainfalls and that uses the water as a resource rather
than a cause of problems. Even though an adaptation of John Ericssons väg is both extensive
and expensive it will result in great added values and positive consequences for the city. This
will be commented further in the end discussion of this composition.

Main title:Vatten i en föränderlig miljö
Subtitle:om skyfallshantering i Malmö
Authors:Wendel, Arvid
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, dagvattenhantering, skyfall, hållbar, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11059
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11059
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2019 07:27
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics