Home About Browse Search
Svenska


Lundvall, Anna, 2019. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
41MB

Abstract

Uppsatsens ämne är relationen mellan landskap, arkitektur, och rörelse. Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka hur rörelse – människans och landskapets – kan uppmärksammas och gestaltas genom tillägg i form av byggda element. Rörelse representeras i studien dels av aktiviteten att gå, dels av landskapets form som en konsekvens av rörelse. Studien söker svara dels på vilka delar och aspekter av det befintliga landskapet som framstår som karaktäristiska och betydelsebärande, dels på vilka sätt, och genom vilka element, gestaltade tillägg i landskapet visuellt och taktilt kan förstärka upplevelsen och uttrycket av rörelse i landskapet. I arbetet används teori i form av två begreppspar: fragment och helhet, respektive taktil skala och visuell skala, där dessa fungerar som ledsagare både i studiens moment av beskrivning och analys, och i gestaltningsarbetet. Metoden som används i studien är inspirerad av Bernard Lassus Inventive analysis, där tid, historia, och minnen är centrala begrepp. Landskapets överlagringar och förändring över tid studeras både i fält och genom litteratur- och kartstudier, parallellt med skissande i fält. Fallstudien behandlar den norra delen av Hammarbyskogen i Stockholm, med en förlängning fram till Årstaskogen i väster och till Nackareservatet i öster.

De arkitektoniska tillägg som utgör studiens resultat visar exempel på hur det befintliga landskapets form genom byggda element kan uppmärksammas både visuellt och taktilt, samt hur tilläggen kan generera upplevelse av landskapet genom rörelse. Resultatet visar även ett förhållningssätt till arkitektur i förhållande till begreppen fragment och helhet, där arkitekturen ses som enstaka fragment i ett gränslöst stadslandskap, präglat av både fragmentering och en underliggande helhet.

,

The subject of this study is the relation between landscape, architecture, and motion. The aim is to examine how movement – as in walking, and as a feature of the landscape itself – might be highlighted by architectural additions. Movement as concept is represented both by the activity of walking, and by the form of the landscape, seen as a consequence of motion. The study examine the existing landscape’s characteristic and significant features, and in what way architectural additions through visual and tactile qualities might enhance the experience and expression of motion in the landscape. Fragment and unity, along with tactile scale and visual scale, are key concepts in the study, both in investigating and analyzing the existing landscape, and in the design process. The methodological framework is inspired by Bernard Lassus’ Inventive analysis, where time, history, and memory all are key concepts. Historical layers within the landscape, and development over time, is studied both through field work and the study of literature and maps. Frequent visits at site - walking, resting, sketching and taking notes – are an important aspect of the method. The site of the study is the northern part of Hammarbyskogen in Stockholm, and its connection to Årstaskogen in the west, and to Nackareservatet in the east.

The proposed additions show how the form of the existing landscape can be accentuated both visually and tactilely, and how the additions might encourage an experience of the landscape through motion. The result of the study highlights a possible approach to architecture in relation to fragmentation and unity, where architectural elements are viewed as singular objects in a city landscape without limits, a landscape characterized by both fragmentation and an underlying unity.

Main title:Det taktila och det visuella
Subtitle:att uppleva landskapet till fots
Authors:Lundvall, Anna
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Wingren, Carola and Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsrörelse, strövande, taktil skala, visuell skala, fragmentering, Bernard Lassus, Lilla Sickla, Kolerakyrkogården, Hammarbyskogen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10765
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2019 11:10
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics