Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Klara, 2022. Från bostad till närmsta grönområde : en sammanställning av avståndets betydelse för befolkningens hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
858kB

Abstract

I det här arbetet har sambandet mellan avstånd till grönområden från bostäder och befolkningens hälsa undersökts. Resultatet är baserat på 24 forskningsstudier som genom en systematisk litteraturstudie valts ut efter kriterier och sammanställts. Kriterierna för studierna som ingår i sammanställningen är att de ska vara utförda i urban miljö och redovisa en jämförelse mellan olika avstånd till grönområde från bostad och hälsopåverkan på testpersonerna. Det sistnämnda kriteriet kan ersättas av att studien ska redovisa en jämförelse mellan olika procent grönska inom en viss radie från bostaden som kan översättas till om grönska finns (hög % grönska) eller inte (låg % grönska) inom angiven radie. De sammanställda studiernas resultat har sedan analyserats för att besvara frågan om det finns något avstånd mellan bostad och grönområden som bättre gynnar befolkningens hälsa än andra. Resultatet visar att ett kortare avstånd generellt är bättre och att det är speciellt viktigt för utsatta grupper i samhället. Det är dock svårt att ange en exakt siffra då studierna mätte sina resultat efter olika avstånd och olika hälsofaktorer vilket gjorde det svårt att urskilja trender och mönster.

,

This paper examines the relationship between proximity to green space from dwellings and the health of the population. The results are based on a compilation of 24 articles that were included, based on established criteria, through a systematic literature review. The criteria were that the articles have to be based in urban environment and that a comparison between different distances to green space from dwellings and the health of the population were made. The second criteria can be replaced by a comparison between different percent of greenness in a predefined radius from the test person’s residence. The radius can be translated to a distance were a low percent equals green space beyond that distance and a high percent equals green space within that distance. The results of the articles were analysed to answer if there is a distance to green space from a dwelling that benefit the health of the population more than others. The results indicate that a shorter distance generally serve the population more and is especially important for vulnerable people. A more specific answer was difficult to conclude when the articles measured their results based on different distances and health factors.

Main title:Från bostad till närmsta grönområde
Subtitle:en sammanställning av avståndets betydelse för befolkningens hälsa
Authors:Johansson, Klara
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Palsdottir, Anna Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Grönområde, grönska i städer, hälsa, avstånd, 300 meter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2022 10:26
Metadata Last Modified:19 Aug 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics