Home About Browse Search
Svenska


Wiman, Nina, 2014. Dynamisk arbete med vegetation. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Nybyggda parker och grönytor runtom i vårt land designas idag ofta utifrån ett slutgiltigt utseende. Med detta menas att en park som i slutändan förväntas domineras av tio stora
ekar, planteras med tio ekar. Här finns det i stället en möjlighet att planera för förändring över tid, en långsiktig designprocess som tillåter andra uttryck att komma fram under vägen mot målbilden. Denna uppsats söker därför utforska hur vegetationsdesign och skötsel kan planeras så att de ger upplevelser kontinuerligt längs denna väg mot målbild.

Tyngdvikten i denna uppsats kommer att ligga vid vegetationen under dess nyplanterade och unga år, då de fortfarande är plastiska och formbara. Naturlika planteringar, med Filborna Skogspark som exempel, kommer att undersökas. Hur kan dynamiken och naturliga processer användas som en del i designen och den långsiktiga skötseln av en plats? Syftet blir således att ge ett alternativt tankessätt, där de unga planteringarna blir lika intressanta och viktiga som slutresultatet, samt att ge ett analys-underlag som kan fungera vid planerandet där dynamiken ligger i fokus.

,

In Sweden parks and green spaces are often in this day and age designed with a final appearance in mind. This means that a park that eventually is expected to be visually
dominated by 10 oaks, also is being planted with those 10 oaks. Here there is a possiblity to instead plan for change over time, a long-term design process that allows other expressions to enter the scene on the way towards the final vision. This thesis will therefore look into how vegetation design and management can be planned in a way that allows for diff erent experiences along this road toward the fi nal vision.

The emphasis in this thesis will be newly planted and young vegetation, when they are still adaptable and fl exible. Nature-like plantings, with Filborna Skogspark as an example, will be investigated. How can the dynamics and natural processes be used as a part of the design and the long-term management of a place? The purpose is therefore to give an alternative way of thinking, where the young plantings are just as interesting and important as the final
vision, as well as to give a tool for analysing that can be used when planning with dymics in mind.

Main title:Dynamisk arbete med vegetation
Authors:Wiman, Nina
Supervisor:Nielsen, Anders Busse
Examiner:Gunnarsson, Allan and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dynamic, design, young stands, appearance, plantingmodels, trees
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3204
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2014 09:28
Metadata Last Modified:14 Apr 2014 09:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics