Home About Browse Search
Svenska


Dreber, Martin, 2000. Ljuddämpning av ventilationsfläktar i djurstallar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den dominerande kontinuerliga bullerkällan i djurstallar uppkommer från ventilationsfläktar. Eftersom det är bevisat att buller bidrar till stress hos djur och människor restes krav under 1970-talet på högsta tillåtna ljudnivåer för djurstallar. Gränsen för mekaniskt alstrat buller får enligt djurskyddsföreskrifterna endast tillfälligtvis överstiga 65 dBA i djurens närområde. Gränsvärdet tar ingen hänsyn till hur djur uppfattar ljud vid olika frekvenser.
En grundton kan urskiljas från ljudet av ventilationsfläktar som beror av fläktens varvtal och antalet skovlar. Bullret utanför grundtonens frekvensområde orsakas av turbulensbildning i luftströmmen. Fläktens totala ljudeffektnivå ökar med luftflödet där experimentella mätningar har visat att ljudeffekten är proportionell mot femte potensen av luftens strömningshastighet.
Ventilationssystem utgör en egen kategori inom akustiken. Ljudet leds via kanalsystemet från källa till mottagarrum där de stora förändringarna av ljudet sker i delar som kanalböjar, kanalmynningar och ljuddämpare.
Installation av ljuddämpare är ett enkelt och effektivt sätt att minska fläktbuller i djurstallar.

,

The dominating source of mechanically generated noise inside livestock houses is ventilation fans. Demands on a noise criteria for animal houses were raised during the 1970s. According to the animal welfare directive in the Code of Practice issued by the Swedish Board of Agriculture, the mechanically generated noise in livestock buildings is set to a maximum sound level of 65 dBA in the nearness of an animal. The criteria does not take into account how animals tend to apprehend sound at different frequencies.
A distinguish tone can be found among all fans which depends on the speed and the number of wings of the fan. The noise generated at frequencies outside the fan tone is caused by turbulence in the airflow. It is experimentally proved that the sound power generated by a fan is proportionally to the 5th power of the flow velocity.
Ventilation systems make out an own category in the acoustics. The sound is led from the source to the recipient by the ventilation ducts. The only relevant changes in sound power come from bends, orifices and silencers.
Installation of a silencer is an easy and effective way of reducing the sound power from a ventilation fan in animal houses.

Main title:Ljuddämpning av ventilationsfläktar i djurstallar
Authors:Dreber, Martin
Supervisor:Nilsson, Christer
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete för agronomexamen, Alnarp
Volume/Sequential designation:1
Year of Publication:2000
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:buller, djurstallar, ventilation, ljuddämpare, ljudmätningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 07:27
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 07:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics