Home About Browse Search
Svenska


Stjernström Cronberg, Andrea, 2023. Mellan skyfall och höjd havsvattennivå : en gestaltning på Atlantparken i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
40MB

Abstract

En framtida utmaning vad det gäller gestaltning av grönytor är klimatförändringarna. Till följd av den stigande temperaturen i jordens atmosfär kommer extrema väderhändelser som skyfall och torka att öka i frekvens och intensitet samtidigt som den globala havsvattennivån kommer att höjas. Platser längs med kusten är speciellt känsliga för en sådan påverkan och deras gestaltning måste anpassas efter dessa nya klimatförhållanden för att vara långsiktigt hållbara. I Helsingborg ska det anläggas en park som kommer att kallas Atlantparken intill kajkanten i Oceanhamnen, som är ett nytt exploateringsområde. Parkens kustnära läge gör att den i framtiden kommer att utsättas för en höjd havsvattennivå, skyfall, hård vind samt längre perioder av torka. Detta arbete är ett gestaltningsarbete på Atlantparken med syfte att skapa en gestaltning som tolererar dessa utmanande förhållanden. I arbetet presenteras markhöjder och vågskydd för att minska risken för vågöverspolning och vågverkan till följd av den stigande havsnivån. Ytterligare föreslås en dagvattenhanteringslösning som har möjlighet att ta hand om överskott av vatten under kraftig nederbörd samtidigt som vatten under torrare perioder infiltreras i växtbäddarna för att minska behovet av konstbevattning. Gestaltningen innefattar även ett urval av växter som trivs i kustnära lägen. Atlantparken ska fungera som ett grönområde tillgängligt för de södra delarna av Helsingborg och ska bjuda in till rekreation,

,

One of the future challenges when it comes to designing green spaces is climate change. As a result of the rising temperature in the atmosphere extreme weather events, such as heavy precipitation and droughts, are expected to increase in both frequency and intensity while the global sea level rises. Places along the coastline are especially sensitive to effects of such weather events and their design will have to adapt to these new climate conditions in order to be sustainable. Oceanhamnen in Helsingborg is a new exploitation area where a park will be created in the future. Atlantparken, as it will be called, is located at the coastline and will therefore be susceptible to the rising sea level, storms with heavy precipitation and strong winds, as well as periods with droughts. This paper is a design project on Atlantparken with the purpose of creating a design that can tolerate these challenging conditions. In the paper ground levels and wave protection measures are presented in order to reduce the risk of wave overflow and wave action which originate from the rising sea level. Additionally, a stormwater management solution is proposed where, during heavy precipitation, excess water is taken care of while any precipitation during dry periods can be infiltrated into the plant beds to decrease irrigation needs. Furthermore, the paper’s design contains a selection of plants that thrive in coastal conditions. Atlantparken is a green space designed to be accessible to the southern parts of Helsingborg and is meant to invite recreation, rest and activity.

Main title:Mellan skyfall och höjd havsvattennivå
Subtitle:en gestaltning på Atlantparken i Helsingborg
Authors:Stjernström Cronberg, Andrea
Supervisor:Wahl, Scott and Schlyter, Sara
Examiner:Dahl, Caroline and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, klimat, klimatförändringar, klimatanpassning, dagvattenhantering, skyfall, höjd havsvattennivå, Atlantparken, havsnära park, grönyta, urban grönyta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19418
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19418
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2023 10:30
Metadata Last Modified:02 Sep 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page