Home About Browse Search
Svenska


Broström, Ida, 2008. Användning av lignoser i Norrbotten zon VI. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
490kB

Abstract

Bakgrunden till detta arbete var att jag ville få ökad kunskap om vad man kan använda för växter i Norrbotten zon VI som är mina hemtrakter. I utbildningen riktas ofta undervisningen in på växter som klarar sig upp till zon IV. Jag ville ta reda på vad det är för växter som man använder i praktiken i zon VI och om det fanns någon äventyrslusta gällande nya lignoser. Använder kommunerna bara växter som i litteraturen anser klara zon VI eller planterar man även växter som enligt litteraturen endast anses klara lägre zoner?

Arbetet innehåller litteraturstudier, telefonsamtal och personliga intervjuer. Syftet med litteraturstudien var att få fram grundläggande fakta om klimatet samt vad man ska tänka på för att ge växterna en så bra chans som möjligt. Jag ville även ta reda på hur klimatet väntas bli i framtiden då vårt klimat är på väg mot en stor förändring och detta är ett hett ämne i medierna just nu.

Mitt resultat består av intervjuer med personer från tre av länets kommuner, Boden kommun, Haparanda kommun och Luleå kommun. Dessa har analyserats och jämförts i en avslutande diskussion. Kommunerna hade en del åsikter som var likartade men även sådana som skilde sig åt markant. Det växtmaterial som alla tre kommunerna har gemensamt att se som fullt härdigt och som de planterar frekvent är björk Betula pendula, rönn Sorbus aucuparia, gulbarkig hägg Prunus mackii och bollpil Salix fragilis 'Bullata'. Haparanda kommun särskiljde sig genom att nästan bara plantera vad de anser är "säkra kort". Boden var den kommun som provat mest material på gränsen till sin härdighet men Luleå testar en del även de. De växter som kommunerna angav att de använder har jag sammanställt i en tabell och jämfört genom att undersöka vad de har för rekommenderad högsta odlingszon i litteraturen med hur de fungerar i praktiken.

Under arbetets gång har jag fått med mig erfarenheter som jag tror mig ha stor nytta av i framtiden genom att jag fått en bättre inblick i vad det är för växtmaterial som är möjligt att använda i Norrbotten zon VI. Kommunerna jag valde att titta närmare på hade inte provat så pass många olika lignoser som var över sin rekommenderade odlingszon som jag väntat mig och det de testat hade i de flesta fall fått frostskador. Slutsatsen man kan dra av det är att anvisningarna i den litteratur jag har jämfört med verkar stämma ganska bra. Jag undersökte även var kommunerna tar sitt växtmaterial ifrån och det jag kom fram till var att Haparanda och Boden i huvudsak använder leverantörer från Finland medan Luleå har upphandlat tre leverantörer i Sverige.

Main title:Användning av lignoser i Norrbotten zon VI
Authors:Broström, Ida
Supervisor:Lindkvist, Elisabeth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:21
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Norrland, Norrbotten, härdighet, växtanvändning, Luleå, Boden, Haparanda, lignoser, zon VI
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9024
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Plant taxonomy and geography
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 09:59
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 09:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics