Home About Browse Search
Svenska


Svedberg, Johanna, 2016. Anpassning till ett förändrat klimat : en fallstudie i miljonprogramsförorten Husby. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
69MB

Abstract

Jordens klimat är i förändring och idag sker omfattande arbete inom byggnadsarkitektur och landskaps- planering i syfte att begränsa utsläppen av växthusgaser och därmed den antropogena klimatpåverkan. Nollenergihus och bättre förutsättningar för minskat bilberoende är exempel på sådana åtgärder som implementeras på bred front. Trots att arbete sker för att begränsa den antropogena klimatpåverkan på lokal, nationell och global nivå påvisar klimatprojektioner att förestående förändringar i klimatet är att vänta och utredningar krävs därför i syfte att klarlägga sårbarheter och resiliens i bebyggelse och infra-struktur samt hur dessa kan anpassas till ett framtida förändrat klimat. Klimatanpassning av fysiska struk-turer kommer till stor del behöva göras på lokal nivå vilket motiverar studier av lokala förutsättningar för resiliens inför negativa effekter av klimatförändringar. Miljonprogrammets bebyggelse utgör en vanlig byggnadstypologi i svensk stadsbyggnad och är därför av intresse att utreda med utgångspunkt i klimat-förändringar och klimatanpassning.
Den här studien utgörs av en fallstudie i miljonprogramsförorten Husby på Järvafältet i Stockholm. Stu-dien syftar till att utreda de fysiska förutsättningar och möjligheter för resiliens inför klimatförändringar som finns i bebyggelsens, infrastrukturens och grönområdenas struktur och utformning i stadsdelen. Studien syftar vidare till att diskutera hur klimatförändringar och klimatanpassning hanteras i pågående planering och renovering i området idag. Inom ramen för fallstudien genomförs en inventering i Hus-by, intervjuer med medarbetare på fastighetsbolaget Svenska Bostäder som förvaltar bebyggelsen inom fallstudieområdet samt studier av plandokument. I studien framgår det att Husbys fysiska strukturer både har förutsättningar för resiliens och för sårbarheter. Bland annat visar studien att närheten till Järvafältet utgör en betydande fördel medan kringbyggda gårdar, mycket solinstrålning i lägenheterna och brister i bebyggelsen kan utgöra betydande sårbarheter inför såväl klimatförändringar som plötsliga väder- händelser och väderextremer. Trots stort fokus på klimat och begränsad klimatpåverkan i utvecklings- arbeten i stadsdelarna på Järvafältet påvisar studien vidare att klimatanpassning inte ges särskilt utrymme i planering, renovering och byggande i Husby idag.

Main title:Anpassning till ett förändrat klimat
Subtitle:en fallstudie i miljonprogramsförorten Husby
Authors:Svedberg, Johanna
Supervisor:Larsson, Marie and Fälth, Erik
Examiner:Gyllin, Mats and Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klimat, klimatförändringar, klimatanpassning, hållbar utveckling, miljonprogrammet, Husby, Stockholm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5350
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2016 14:15
Metadata Last Modified:09 Nov 2016 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics