Home About Browse Search
Svenska


Kjell, Carl, 2008. Bäddodling av matpotatis. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
204kB

Abstract

This study investigated potato growing in beds as an alternative to conventional ridges.It was based on results from field trials on bed-grown potatoes carried out by Halland Rural Economy and Agricultural Society in 2007, studies of literature and interviews with farmers with experience of bed growing of potatoes.

Due to their shallow root system, potatoes are one of the most drought-sensitive crops. Potatoes are often grown on sandy soils with poor water-holding capacity. Factors such as total yield, tuber size distribution and quality defects are negatively affected when water becomes insufficient. Wide beds have a more flat top which leads to more uniform water infiltration. Further on, beds have lower soil surface area due to its shape, and therefore, retain water more efficient.

In the field trials, which were carried out at the Stjärnarp Estate near Halmstad, potatoes were grown in beds alongside a conventional ridge-grown crop. The plots were treated similary regarding fertilization and crop protection.

During the growing season, soil water was measured with a TDR meter. Plant nutrient status were analysed during the growing season. At harvest the tuber yield was graded into three sizes, weighed and assessed with respect to quality defects and cooking properties.

The results showed a tendency for higher yield (9%) of bed-grown potatoes compared with ridge-grown. No differences in tuber size ditribution or cooking quality were observed. However, the proportion of tubers with common scab, greening, malformation and skin discoloration was somewhat lower in the bed cultivated treatment than in the ridges. Further on, the results indicated that beds maintained higher and more uniform soil moisture than ridges.

The conclusion was that when potatoes are grown on very light soils, bed growing is a viable alternative to conventional ridges since the technique may improve soil water and nutrient retention and thereby increase the tuber quality.

,

I detta examensarbete har det gjorts en undersökning av bäddodling som alternativ till
att odla matpotatis i traditionella kupor. Detta har gjorts genom att sammanställa
resultaten från ett försök med bäddodling som genomfördes av Hushållningssällskapet i
Halland under odlingssäsongen 2007, litteraturstudier och genom intervjuer med
lantbrukare som har erfarenhet av bäddodlad matpotatis.
Potatis är på grund av sitt grunda rotsystem en av de torkkänsligaste grödor vi har och
potatis odlas ofta på lätta jordar, vilka har dålig vattenhållande förmåga. Storleken på
skörden, storleksfördelningen på knölarna och kvalitetsfel som skorv, missformade
knölar mm, påverkas bland annat av potatisplantans vattentillgång. Ett sätt att få en
jämnare markfukt är att sätta potatisen i bäddar i stället för kupor. Breda bäddar vars
plana yta gör att bädden blöts upp jämnare samtidigt som den totala markytan blir
mindre. Detta medför att avdunstningen från jorden blir lägre än för traditionella kupor.
Bäddar kan därför hålla markfukten bättre än traditionella kupor.
I försöket som genomfördes på Stjärnarps Gods utanför Halmstad sattes potatis i bäddar
intill ett fält med potatis i traditionella kupor. Försöksleden behandlades lika i avseende
på gödsling och växtskydd. Under odlingssäsongen mättes markens vattenhalt i fält och
prover togs i blasten för analys av fosforinnehåll i plantan. Potatisskörden sorterades i
tre storlekar och vägdes. Skörden bedömdes också med avseende på kvalitetsfel och
potatisens kokegenskaper analyserades.
Försöket på Stjärnarp visar en tendens till högre skörd i bädd jämfört med kupor (9%)
och att storleksfördelning samt kokegenskaper inte skiljde sig åt. Vidare var andelen
potatisar med skorv, grönfärgning, missformning och skalmissfärgning något lägre i
bäddarna jämfört med kuporna. Resultaten från försöket visar också att bäddarna håller
en jämnare och högre markfukt jämfört med kuporna.
Slutsatsen av examensarbetet är att bäddodling av potatis kan vara ett alternativ till
odling i traditionella kupor för att hushålla bättre med vatten och eventuellt även
resultera i ett effektivare växtnäringsupptag, vilket kan medföra bättre kvalitet på
matpotatis som odlas på de allra lättaste jordarna.

Main title:Bäddodling av matpotatis
Authors:Kjell, Carl
Supervisor:Ekelöf, Joakim
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bädd, bäddodling, matpotatis, potatis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9005
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 12:22
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics