Home About Browse Search
Svenska


Höglund, Stina and Nilsson, Hanne, 2013. Phyllis memorial childrens home and academy : ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya . Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Phyllis Memorial Childrens Home and Academy är beläget utanför Nakuru
i västra Kenya. Barnhemmet grundades år 2000 av Jacinta Njoroge och
under tolv år har en kraftig expansion och utveckling skett. Det som började
som ett privat finansierat initiativ är numera en väletablerad verksamhet
som finansieras av ett organiserat bistånd. Ansvariga i organisationen
har efterfrågat en plan för framtida utveckling av platsen med fokus på
helhetsperspektiv och långsiktighet. Detta examensarbete har för avsikt
att fungera som diskussionsunderlag för den fortsatta planeringen och
utvecklingen av platsen Phyllis Memorial Childrens Home and Academy.
Vilka riktlinjer och principer bör styra den framtida utvecklingen och hur
kan dessa ges en fysisk gestaltning? Förslaget innefattar bland annat idéer till
sanitetslösning med kombinerad tvättplats, plan för plantering av fler träd och
förslag på hur man kan skapa fler platser för social aktivitet. Hösten år 2012
spenderade vi två månader i Kenya för att på plats genomföra inventeringar,
intervjuer och studiebesök. Det insamlade materialet har sedan legat till grund
för vidare analys, syntes och förslag. Intervjuer med brukare har bidragit till
att ge en bred bild av platsen sett från olika perspektiv. Samtal med olika
aktörer inom organisationen har varit viktiga för att ringa in och lyfta fram
angelägna frågor. Studieresor inom landet för att besöka organisationer och
referensprojekt har bidragit till större förståelse och gett oss en referensram.
Genom arbetet har vi även reflekterat över vår egen process och roll och vi
ställer frågan; vilka angreppsätt kan man som landskapsarkitekt använda sig
av när man gör ett projekt i en kulturellt obekant kontext? Genom att bo
på platsen under sju veckor har vi på ett medvetet sätt använt oss av olika
metoder för att förstå platsen från olika perspektiv. Vi har konfronterats med
och funderat kring frågor som berör kontext, ansvar, och hur man kan veta
att det man föreslår är det rätta i det sammanhang man befinner sig i. Detta
diskuteras i slutet av uppsatsen och sammanfattas i en lista över möjliga
angreppsätt att använda sig av när man genomför ett projekt i en kulturellt
obekant kontext.

,

Phyllis Memorial Childrens Home and Academy is situated outside Nakuru in
western province of Kenya. Jacinta Njoroge founded the orphanage in year
2000 and during the past twelve years it has gone through a rapid expansion
and development. What started as a small-scale initiative by one individual
person has grown to become an established organization. The aim of this
master project is to make a proposal of general and specific principles that
can be used as a guideline and inspiration in the future development of the
childrens home and academy. Rather than providing the answers to problems
we hope that we will provide a point of departure for future discussions
and decisions. In the proposal we will deal with questions such as improved
sanitation, tree planting and creation of space for social interaction. During
the autumn of year 2102 we spent two months in Kenya with the purpose of
gathering information through the making inventories, interviews and study
trips. The collected material has been analyzed and the result is synthesized
in the final proposal. Interviews with children and staff living and working in
the Childrens home have provided us with different perspectives that have
been important in the continuous work. It has also been of great significance
to listen to collaborators within the organization to understand and identify
important questions and different points of view. Several study trips were
conducted to see reference projects and local examples, and to gain a greater
understanding of the local context. During the working period we have been
reflecting up on our process and our role, and we put the question; what kind
of attitudes and working methods can be useful when you make a project in a
foreign context. We have been confronted with questions concerning context,
knowledge and responsibility. In the final discussion we make a summary of
possible and gainful attitudes, and working methods to use when you carry out
a project in a foreign cultural and geographical context.

Main title:Phyllis memorial childrens home and academy
Subtitle:ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya
Authors:Höglund, Stina and Nilsson, Hanne
Supervisor:Bergsjö, Ann and Kylin, Maria
Examiner:Lindholm, Gunilla and Diedrich, Lisa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Kenya, barnhem, skola, utvecklingsland, kulturell kontext, vatten, sanitet, ta tillvara på resurser, strategi, social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2862
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2862
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2013 13:45
Metadata Last Modified:22 Oct 2013 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics