Home About Browse Search
Svenska


Ingemansson, Karin, 2013. Om träden måste falla : en undersökning av de gamla och stora parkträden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

I den här uppsatsen undersöks tillståndet för gamla och stora träd i stadens parker. Detta görs dels genom fokus på de Phytophthora-angripna bokarna i Pildammsparken i Malmö och dels genom referenser till andra urbana parkmiljöer, skogsmiljöer och landsbygd. Utifrån forskning, litteratur och Malmö Stads arbete kring gamla och stora parkträd belyses en rad av de hänsynstaganden som är viktiga att beakta för att tillvaron för de gamla och stora träden ska förstås. De hänsynstaganden som belyses i uppsatsen visar på en bred diskussion, där mänskliga, abiotiska och biotiska faktorer samverkar och skapar villkor och förutsättningar för de gamla och stora träden i stadens parker. Som en del av dessa hänsynstaganden belyser uppsatsen trädens värde utifrån pedagogiska, biologiska, arkitektoniska och minnesbärande faktorer. För att bevara gamla och stora träd poängteras betydelsen av insatser inte minst i form av kontroller och åtgärder. I en situation med en minskande andel träd, på såväl globala som lokala nivåer, diskuteras hur förutsättningar för framtida åldrande träd kan skapas. För framtiden belyses särskilt artvariation, ståndortsanpassning och behovet av ytterligare forskning. För Pildammsparken, i synnerhet, tar uppsatsen upp två koncept på hur arbetet med parkens gamla och stora träd kan se ut, utifrån ett antagande där bokarna behöver fällas oavsett orsak.

,

This paper examines the condition and the needs of the old and large park trees of our cities. This is made partly by focusing specially on the Phytophthora-infested beeches in Pildammsparken in Malmö and partly by referring to other urban park environments, to the forests and to the countryside as a habitat for trees. Based on research, literature, and the work of Malmö Stad considerations regarded as important in order to maintain aging and large trees in city parks are illuminated. The overall considerations, illustrated as important in the paper, show a broad discussion concerning the urban park trees, where human, abiotic and biotic factors interact and create the conditions and prerequisites for the old and large trees in city parks. Pedagogical, biological, architectural and memory-bearing factors are highlighted as some of the important aspects to consider in working with old and large park trees. To preserve the old and large trees the value of controls and following actions are emphasized. In a situation with declining large an old trees, at both global and local levels, the essay highlight a discussion of how conditions that benefits the aging of the trees in the future, can be created. Future needs regarding species diversity, habitat adaptation and the need for further research are specially illuminated. For Pildammsparken two concepts are introduced aiming to illustrate two different ways of how to work with the old and large trees in the park in a case where the beeches have to fall.

Main title:Om träden måste falla
Subtitle:en undersökning av de gamla och stora parkträden
Authors:Ingemansson, Karin
Supervisor:Gustavsson, Roland
Examiner:Gunnarsson, Allan and Östberg, Johan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Gamla Stora Träd, Malmö, Bok, Fagus sylvatica, Phytophthora , Pildammsparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2935
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2935
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Dec 2013 14:38
Metadata Last Modified:06 Dec 2013 14:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics