Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Elias, 2006. Etablering av höstvete med reducerad jordbearbetning. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
916kB

Abstract

The payment for produced grain is constantly going down in price. It is important for farmers to become more effective in cultivating more land in a shorter time perspective. At the same time we have to calculate with the risk of getting lowered subsidies from the EU. This is why I would like to find out the possibilities for establishing winter wheat without ploughing.
I hope to find a difference in the number of plants due to different soil preparations. With this experiment I expect to find out whether I can establish winter wheat at a lower cost, with the same numbers of plants per square meter. The experiment consists of four different kinds of cultivation. The four different kinds of cultivation take place in eight squares each. I have in every one of these thirty-two squares counted the number of plants per square meter in two smaller test circles. These circles had a diameter of approximately forty centimetres.
The winter wheat experiments I've studied show a lower cost for crop-establishing when you reduce the cultivation. Lower costs for the establishing of the crop allow you to accept a lower yield.
My experiments show that ploughing is positive for the plant establishing. The results show a very small and not significant difference in the number of plants per square meter between the different experiments. Since the difference was small and it seems not so important for the yield, so economically you might prefer no ploughing.

,

För att bli effektivare med sin växtodling måste man hinna med större arealer på samma eller kortare tid. Detta är nödvändigt när priserna på producerade varar hela tiden pressas ner. Härtill kommer risken att ersättningar ifrån EU antagligen kommer att sänkas framöver.
Jag har därför undersökt möjligheterna till att etablera höstvete med reducerad jordbearbetning. Min förhoppning är att se om det finns någon skillnad i plantantal vid olika bearbetningar. Med detta försök skulle jag kunna se om man kan etablera höstvete till lägre kostnad med bibehållet antal plantor. Försöket är begränsat till fyra olika bearbetningar och varje bearbetning är upprepad i åtta rutor. I varje ruta har jag på slumpvis utvalda platser räknat plantorna i två cirklar som är drygt 30 cm i diameter. Jag har studerat andra gjorda försök i höstvete, där man kommit fram till en lägre etableringskostnad vid reducerad bearbetning än vid konventionell plöjning. Om man har en lägre kostnad för att etablera den nya grödan kan man acceptera en lite lägre skörd och ändå nå ett bättre resultat. Vissa år när jorden är svårbrukad kan det bli ännu större besparing vid reducerad jordbearbetning. Om man har en lerjord kan det lätt bli mycket kokor som är svåra att köra sönder. Då krävs det många harvningar innan man har tillräckligt bra struktur så att man kan utföra sådden. När man bestämt sig för att reducera sin jordbearbetning är det viktigt att man ger förutsättningar åt maskarna att få igång nedbrytningen. Vid höstsådd är det extra viktigt att nedbrytningen kommer igång fort för att utnyttja tiden effektivt. Man vill även få spillsäd att gro och växa upp så att man kan bekämpa så många ogräsplantor som möjligt vid den andra överfarten.
Utifrån mina försök har det visat sig att plöjning är positivt för att få många plantor att etablera sig. Dock är det så liten skillnad mellan de olika försöken att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad. En så liten skillnad som finns här borde inte påverka skörden märkbart, så plöjningsfri odling kan därför vara ekonomiskt fördelaktigare.

Main title:Etablering av höstvete med reducerad jordbearbetning
Authors:Åkesson, Elias
Supervisor:Andersson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:46
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:säd, vintervete, plogning, kostnader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7687
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7687
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 12:48
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 12:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics