Home About Browse Search
Svenska


Mattson, Elin, 2022. Kommunala möjligheter till utvecklingen av blågröna lösningar i den urbana staden : hur ser drivkrafterna ut för att verka för hållbara dagvattenlösningar?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Detta arbete undersöker kommuners drivkrafter och barriärer för att implementera hållbara
dagvattenlösningar i den urbana staden.
Genom att fördröja dagvattnet kan vi sakta ner flödet och minska översvämningar, använda naturlig
filtrering och skapa positiva mervärden till stadsrummet genom vegetation. Att fördröja, infiltrera
och rena dagvattnet innan det når mottagande recipient är en viktig del till hållbara och hälsosamma
städer. I Sverige ser arbetet med grönblå infrastruktur olika ut i de olika kommunerna och arbetet
går fortfarande långsamt på många håll.
Uppsatsen inleds med en litteraturstudie och en bakgrund till hållbar dagvattenhantering. Arbetet
innehåller intervjuer med personer på förvaltningar från 6 olika kommuner i Sverige. Genom dessa
intervjuer har det kunnat identifieras flera framgångsfaktorer men också barriärer som finns på
förvaltningsnivå för implementering av grönblå infrastruktur. Resultaten visar att ekosystemtjänster,
kompetens och samarbete, tydliga politiska mål och tillräcklig och långsiktig finansiering är några
av framgångsfaktorerna för implementering av hållbara dagvattenlösningar hos förvaltningarna.

,

This work examines municipalities driving forces and barriers to implementing sustainable
stormwater solutions in the urban city.
By using natures own processes to slow down the flow, reduce flooding, use natural filtration and
through vegetation we can create positive values to urban space.
To purifying stormwater before it reaches the recipients is an important part of sustainable and
healthy cities. The work on green-blue infrastructure looks different in the different municipalities
in Sweden, and it is still going in a slow pace.
This thesis starts with a literature study and a background to sustainable stormwater management.
The study includes interviews with people at administrations from 6 different municipalities in
Sweden. Through these interviews, several success factors have been identified but also barriers that
exist at the management level for the implementation of green-blue infrastructure. The results show
that ecosystem services, skills and cooperation, clear policy objectives and adequate and long-term
funding are some of the success factors of administrations.

Main title:Kommunala möjligheter till utvecklingen av blågröna lösningar i den urbana staden
Subtitle:hur ser drivkrafterna ut för att verka för hållbara dagvattenlösningar?
Authors:Mattson, Elin
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar dagvattenhantering, blågrön infrastruktur, LOD, parkförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17558
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17558
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2022 12:25
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics