Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Arvid, 2016. Tillväxt och vitalitet hos lind i urban miljö : en studie av lindar i sex svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stadens träd växer i många fall under svåra förhållanden trots att de är ett viktigt inslag i
stadsbilden, både som estetiska inslag men också för att bidra med andra tjänster som
exempelvis att hålla nere temperaturer. Staden som ståndort kan variera från både parkmiljö
till hårdgjorda gator och torg där den ursprungliga jordprofilen är störd och grundvattnet inte
kan komma träden till godo. De hårdgjorda ytorna leder dessutom ofta bort regnvattnen, ner i
slutna dagvattensystem. Det sätt som de hårdgjorda ytorna är uppbyggda på kan i många fall
göra det svårt att bygga tillräckliga växtbäddar och trädens rötter letar sig ofta ut och lyfter
omkringliggande beläggning. Lindar som anses vara ett bra, men överanvänt stadsträd,
påverkas som andra träd av hur vatten och näringstillgången på platsen ser ut. Utifrån
resultaten av en inventering gjord på Lind (Tilia cordata och Tilia x europaea) i sex städer i
Sverige undersöker jag i den här studien hur trädens vitalitet och tillväxt påverkas av den
beläggning som finns på trädets växtbädd, omgivande ytmaterial och om växtbädden kan
infiltrera regn- eller dagvatten. Syftet med studien är att undersöka under vilka
omständigheter lind växer bäst och frågeställningen är: hur påverkar de olika
miljövariablerna markmaterial och bedömd vattentillgång tillväxten och vitaliteten på lind i
urban miljö? Genom att jämföra lindarnas vitalitet, stamtillväxt och Leaf Area Index utifrån
vilken beläggning som finns på platsen och vilken typ av vattentillgång de har kan det
utrönas var träden växer bäst. Slutsatserna av studien är att det finns många faktorer som
spelar in i hur trädens vitalitet och tillväxt ser ut men resultaten tyder på att barjord och täta
ytmaterial som asfalt påverkar träden negativt.

Main title:Tillväxt och vitalitet hos lind i urban miljö
Subtitle:en studie av lindar i sex svenska städer
Authors:Sandberg, Arvid
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tillväxt, vitalitet, lind, träd i urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5366
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2016 11:33
Metadata Last Modified:20 May 2016 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics