Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Mattias, 2023. Samverkan kring klimatanpassning : utmaningar och möjligheter ur ett kommunalt perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatförändringarna leder till flera negativa effekter på vårt samhälle, bland annat kusterosion,
extremvärme och allvarligare skyfall med översvämningar som följd. Detta är något som nästan
alla svenska kommuner har börjat uppleva mer och mer. Men det finns åtgärder som kan dämpa
dessa konsekvenser och som brukar gå under begreppet klimatanpassning. Detta är dock en
relativt ny fråga i den fysiska planeringen och därför är det viktigt att samhället organiserar sig
på ett sätt som främjar samverkan mellan olika aktörer. Denna studie utgår från det teoretiska
ramverket kring metastyrning och nätverksstyrning för att få en inblick i kommunernas
uppfattning om samverkan kring klimatanpassningsfrågan. Genom intervjuer med kommunala
aktörer samt en enkät undersöker studien vilka utmaningar och fördelar kommunala
tjänstepersoner ser med att man samverkar med denna komplexa utmaning, både internt med
kommunen men även externt. De primära utmaningarna som har identifierats är att samverkan
kan vara tids- och resurskrävande, att den juridiska styrningen är otydlig och att olika aktörer
kan ha olika målsättningar och värderingar. Några av de fördelar som identifierats är att mindre
aktörer kan lyfta frågan till en högre politisk nivå och att det bidrar till en bättre
kunskapsspridning.

,

Climate change leads to several different negative consequences for our society, for instance
coastal erosion, extreme heat, and severe cloudbursts. This is something that almost all of
Sweden’s municipalities have started to experience to a larger degree. But there are measures
that can moderate these consequences that go under the term climate change adaption. This is
however a relatively new challenge within the field of physical planning and therefore it is of
importance that society organizes itself in a way that encourage collaboration between different
actors. This study proceeds from the basis of the theoretical knowledge of meta-governance and
network governance to gain an insight into the municipality’s perception of collaboration
regarding climate adaptation. By interviewing municipal actors and a survey this study aims to
identify what challenges and advantages municipalities gain through internal and external
collaboration. The primary challenges that have been identified include that collaboration can
be time- and resource-consuming, that the legislation is unclear and that different actors have
different aims and values. Some of the advantages that have been identified include that actors
can bring the issue higher up on the political agenda and it contributes to knowledge sharing.

Main title:Samverkan kring klimatanpassning
Subtitle:utmaningar och möjligheter ur ett kommunalt perspektiv
Authors:Petersson, Mattias
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Christoffersen, Lisbet and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klimatanpassning, samverkan, metastyrning, nätverksstyrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18974
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2023 06:02
Metadata Last Modified:22 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics