Home About Browse Search
Svenska


Wennström, Mikaela, 2014. Kvinnligt ledarskap inom teknisk förvaltning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna studie undersöker hur kvinnliga ledare inom kommunal teknisk förvaltning förhåller sig till ledarskapsrollen och genus. Med en ämnesriktad litteraturstudie och empiriskt
underlag problematiseras ledarskapsrollen och vilka förväntningar som ställs på en kvinnlig ledare inom teknisk förvaltning. Detta görs för att ge en bild av ledarskapsrollen åt framtida kvinnliga ledare inom området.
I detta arbete har tre ledande kvinnor inom kommunal teknisk förvaltning intervjuas gällande sin åsikt i ämnet ledarskap och genus. För att analysera materialet jämfördes tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med litteratur på området. Litteraturen har haft inriktningen ledarskap samt teori om organisation och kön.

De tre kvinnorna tyckte att det behövdes fler kvinnliga ledare på högre chefspositioner eftersom diskussionen blev mer djupgående och regelmässig än om det enbart fanns manliga chefer. Dessutom kan slutsatsen dras att dessa ledande kvinnor fortfarande påverkas av traditionella ledarskapsnormer genom ett klimat som formats genom normer av homosocialitet.

,

This study examines female leaders working with technical management in the local government to examine how they relate to their leadership roles from a gender perspective.
Based on subject-related literature and empirical foundations, to problematize the leadership role and expectations placed on female leaders in technology management. This is done to provide a picture of women leadership in the field.

In this work, three leading women in municipal technical management are interviewed to uncover their opinion on the subject of leadership and gender. To analyze the material
compared on three qualitative semi-structured interviews with the literature in this area. This literature was mainly focused on theories regarding organizational leadership and gender.

The three women said they need more women leaders in senior management positions because in this way the discussions and decision-makings will be more profound and systematic than if there were only male managers. It can be concluded that these senior women still are influenced by traditional leadership standards and by a leadership climate
shaped by the norms of homosociality.

Main title:Kvinnligt ledarskap inom teknisk förvaltning
Authors:Wennström, Mikaela
Supervisor:Zachrison, Mozhgan
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ledarskap, kvinnligt ledarskap, homosocialitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3500
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:06 Aug 2014 09:13
Metadata Last Modified:06 Aug 2014 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics