Home About Browse Search
Svenska


Gross Liljenström, Madeleine, 2014. Linjeavvattning i ny skepnad : förslag till hur nya mönster på linjeavvattningens galler kan bidra till upplevelsen av en plats. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
52MB

Abstract

Detta examensarbete undersöker om det finns argument för att utforma nya mönster för linjeavvattningsgaller.
I uppsatsens första del redovisas observationer kring hur de ser ut idag. Därefter undersöks genom litteraturstudier, plats- och studiebesök om det finns teorier som stödjer hypotesen att mönstret på linjeavvattningens galler kan bidra till upplevelsen av en plats. Slutsatsen dras att upplevelsen skulle kunna fördjupas genom ny utformning av linjeavvattningsgaller som ger platsen starkare karaktär och identitet.

Tillgänglig litteratur stödjer min hypotes att i de fall linjeavvattning ingår i platsens utrustning skulle sådan utformning kunna bidra till den totala upplevelsen av en plats. Jag vill med detta arbete visa hur det kan ske. Under studiernas gång framträdde samtidigt fler argument rörande det faktum att om stråk är utformade med individuella särdrag så är det lättare att känna sig hemma, orientera sig kring dem och att kunna referera till platsen. Gallret på linjeavvattningen skulle alltså förutom att ge en starkare upplevelse av platsen även kunna signalera var man befinner sig alternativt vart man är på väg och ge minnesbilder användbara vid berättelser om platsen.

Utifrån dessa teorier har därefter nya mönster utformats. Dessa mönster har skapats med hjälp av tekniker som idégenerering, fotografering, skissarbete och digital bearbetning. De nya mönsterförslagen redovisas tillsammans med förslag till tillverkningstekniker och en utvärderang av valda mönster. I den avslutande delen redovisas reflektioner och slutsatser kring arbetet.

,

This study investigates whether there are any arguments for designing new patterns for linear street drainage grates.
The first part describes the design of such grates today. Subsequently, through studies of literature, interviews and study visits, it investigates whether there are any theories that support the hypothesis that the design of such grates contributes significantly to the experience of place. The study concludes that the experience of a place may indeed be deepened by designed linear drainage grates and that they give a place stronger characteristics and identity.

Available literature supports my hypothesis that if there are designed linear drainage grates in a place, they contribute to the overall experience of that place. It is my aim to demonstrate how this can be accomplished. During the literature studies, several arguments presented themselves to suggest that if sections of a route are given individual characteristics, it is easier to feel at home there, to orientate, and to relate to the place. The drainage grates could, in addition to giving a heightened experience of the place, also give an indication of the location, as well as the direction, and provide mental images of a place that are useful when talking about it afterwards.

Based on these theories, new patterns for linear street drainage grates were designed through idea generation, photography, sketching and digital processing. The new patterns are presented, manufacturing techniques are suggested and some selected designs are evaluated. The final part of the paper offers reflections and conclusions based on the work.

Main title:Linjeavvattning i ny skepnad
Subtitle:förslag till hur nya mönster på linjeavvattningens galler kan bidra till upplevelsen av en plats
Authors:Gross Liljenström, Madeleine
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Larsson, Marie and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:linjeavvattning, avvattningsgaller, mönster, detaljer, utemiljö, platsupplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4038
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4038
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Dec 2014 12:29
Metadata Last Modified:19 Dec 2014 12:29

Repository Staff Only: item control page