Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Frida and Josephsson Branda, Nicolaj, 2022. Post mortem : effekterna av död ved i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Populationer av saproxyliska organismer, det vill säga arter som är beroende av död
ved, är i urbana ekosystem begränsade på grund av att död ved regelbundet tas bort
av säkerhetsskäl och estetiska skäl. Beroende på förvaltning och markägande kan
dock en mindre mängd död ved ibland lämnas kvar eller flyttas till bristområden i
de fall det inte är möjligt att behålla på plats. På så vis kan livsrum skapas i områden
som är fragmenterade. Syftet med studien är att utvärdera betydelsen av död ved i
urbana områden och staden som potentiell livsmiljö för saproxyliska organismer,
samt huruvida förflyttning av avverkade stammar kan skapa eventuella nyttor och
utgöra risker på nya platser. Denna studie indikerar att bevarade skogspartier i
urbana områden är av stor betydelse för tillgången på död ved och att såväl
kommunala stadsparker som privata trädgårdar bidrar med viktiga livsmiljöer för
saproxyliska arter.

,

Populations of saproxylic organisms, which means species that depend on dead
wood, are limited in urban ecosystems due to the fact that dead wood is regularly
removed for safety and aesthetic reasons. Depending on management and land
ownership, a small amount of dead wood can sometimes be left behind or moved
to deficient areas in cases where it is not possible to keep in place. In this way,
living spaces can be created in areas that are fragmented. This study aimed to
evaluate the significance of dead wood in urban areas and study urban areas as
potential habitat for saproxylic organisms, but also whether relocation of felled
trunks can create potential benefits and risks in new locations. This study indicates
that preserved forest areas in urban areas are of great importance for access to dead
wood and that both municipal city parks and private gardens contribute important
habitats for saproxylic species.

Main title:Post mortem
Subtitle:effekterna av död ved i urban miljö
Authors:Lundgren, Frida and Josephsson Branda, Nicolaj
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Deak Sjöman, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vedlevande organismer, död ved, ekologi, faunadepåer, urban forestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17689
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17689
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2022 07:55
Metadata Last Modified:28 Apr 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics