Home About Browse Search
Svenska


Blasberg, Fredrik and Dahlstedt, Ylva, 2022. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
2MB

Abstract

I takt med ökad urbanisering och rådande förtätningsideal blir ruderatmarker
ofta utpekade som platser lämpade för exploatering. Ruderatmarker är ytor som
tidigare störts av mänsklig inverkan, ofta banvallar och gamla industriområden.
Syftet med detta arbete är att bredda förståelsen över vad ruderatmarker är, vad de
kan användas till samt vilken plats dem fyller i stadens ekosystem. Arbetet ämnar
även att se över hur förvaltningen och olika skötselmetoder kan användas för att
omvandla ruderatmark till ruderatpark.
Genom en litteraturstudie redogör arbetet för hur ruderatmarker kan gynna
artrikedom i staden samt hur de kan fungera som kulturhistoriska element i den
urbana strukturen. Ruderatmarker är platser vilka ofta åsamkar polariserande
inställningar och används därför på olika sätt av olika grupper i samhället. För att
få en inblick hur omvandlingen av dessa ytor kan utföras i praktiken presenteras
även tre internationella exempel. För att placera detta i svensk kontext har en
undersökning av svenska förvaltningsideal utförts som sedan har kompletterats
med ett nedslag i en medelstor svensk kommun.
Arbetet visar att ruderatmarker har en potential att vara pusselbitar i stadens
stadsväv. Det visar även att det finns en del svårigheter vid omgestaltning av
ruderatmarker till ruderatparker i praktiken. Medborgarsamverkan,
kommunikation och utbildning är viktiga byggstenar för att möjliggöra
ruderatmarkers utveckling.

Main title:Från ruderatmark till ruderatpark
Subtitle:gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark
Authors:Blasberg, Fredrik and Dahlstedt, Ylva
Supervisor:Norfall, Lisa
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ruderatmark, Brownfields, Ruderatpark, Spontaneous vegetation, Spontan vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 May 2022 07:59
Metadata Last Modified:17 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics