Home About Browse Search
Svenska


Hällberg, Alva, 2019. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101), Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
758kB

Abstract

Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. Minskad sortvariation är ett hot mot den växtgenetiska mångfalden och bland annat därför har Programmet för odlad mångfald, POM, inventerat äppelsorter över hela landet och utsett 220 mandatsorter av äpple för långsiktigt bevarande. Dessa bevaras i Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter, som består av Nationella genbanken i Alnarp samt i lokala klonarkiv runt om i landet som beskrivs vara ansiktet utåt för POM:s arbete. De lokala klonarkiven har olika institutioner som klonarkivsvärdar och denna studie har undersökt hur den publika verksamheten skiljer sig mellan dessa, genom enkätfrågor och kvalitativa intervjuer. Även möjligheten för en mandatsort att distribueras har undersökts, då syftet med uppsatsen varit att få en övergripande bild över hur POM:s mandatsorter når allmänheten genom klonarkiven och marknaden. Studien har visat att de olika lokala klonarkiven skiljer sig åt i informationsmaterial och utåtriktad verksamhet, bland annat beroende på att förvaltarna av arkiven har olika finansiering och huvuduppdrag som påverkar fördelningen av tid och resurser som läggs på klonarkiven. Arbetet har också visat att det finns goda möjligheter för distribution av mandatsorter på marknaden, förutsatt att mängden förökningsmaterial kan svara på efterfrågan, samt att information om sorternas användning når ut till konsumenterna.

,

Sweden has a long tradition of apple cultivation where different varieties have spread throughout the country, some more locally than others. Older varieties have been rivaled by newly bred varieties that can handle transport and storage as the current distribution chain entails. The need to grow fruit in the home garden for household needs has also decreased. Reduced variety variation is a threat to plant genetic diversity and the Program for Cultural Diversity, POM, has, among other things, inventoried apple varieties across the country and designated 220 heirloom varieties for long-term conservation. These are preserved in the National Gene Bank for vegetative propagated garden plants, which consist of the National Gene Bank in Alnarp and in local fruit gene banks around the country which are described to represent POM's work. The local clone archives are owned and managed by different institutions and this study has examined how the public activity differs between them, through questionnaires and qualitative interviews. The possibility for a heirloom variety to be distributed has also been investigated, as the purpose of the paper has been to get an overall picture of how POM's heirloom varieties reach the public through the local fruit gene banks and the market. The study has shown that the various local fruit gene banks differ in information material and outreach activities. That the managers of the local fruit gene banks have different funding and main tasks affect the distribution of time and resources that are put on the clone archive. The work has also shown that there are good opportunities for distribution of heirloom varieties on the market, provided that the amount of propagating material can respond to demand and that information on the use of different varieties reaches consumers.

Main title:Vem vill ha ett Gubbäpple?
Subtitle:ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple
Authors:Hällberg, Alva
Supervisor:Nordmark, Lotta and Hjalmarsson, Inger
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klonarkiv, äpple
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10430
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10430
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 11:55
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics