Home About Browse Search
Svenska


Ewerlöf, Cecilia, 2024. När rekreation och naturvärden möts i den tätortsnära skogen : en analys av Thorslundsskogen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Den tätortsnära skogen är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och för invånarnas
möjlighet till rekreation. Närhet till en park eller ett grönområde är något som många värdesätter
högt och en stor del av vårt dagliga friluftsliv sker i de tätortsnära skogarna. Samtidigt finns det
forskning som visar att mänsklig aktivitet i skogen kan orsaka att den biologiska mångfalden
minskar.
Sveriges kommuner äger mycket av den tätortsnära skogen och genom att bland annat använda sig
av kommunala styrmedel kan möjligheten att förvalta skog för att främja både rekreation och
biologisk mångfald öka. I takt med en växande befolkning, fler bostäder och utbyggnad av
infrastruktur är det viktigt att förstå komplexiteten kring förtätning och hur det påverkar hur andra
frågor behandlas. Att kunna parera flera olika intressen inom ett litet geografiskt område har sina
utmaningar.
Vad händer då om det finns olika mål och visioner för den tätortsnära skogen? Går det att utveckla
både höga naturvärden och rekreation? I en övergripande litteraturstudie undersöks det vad
forskningen säger och om det finns gemensamma nämnare för hur skogen kan utvecklas så att både
rekreation och naturvärden bibehålls eller höjs. I en fallstudie prövas teorierna på Thorslundsskogen,
en tätortsnära skog i Ängelholms kommun där både höga naturvärden och rekreation eftersträvas.

,

The urban forests are of great importance to biodiversity as well as being a place for recreation. A
nearby park or open greenspace is something many people value and a significant part of our daily
outdoor activities take place in these urban forest areas. Meanwhile, research show that human
activities may cause a decline in biodiversity.
Through local policy the municipalities, who are often the owners, have the opportunity to manage
these forests to promote both natural values and recreation. As population increases and housing and
infrastructure with it, it is important to understand the complexities regarding densification and the
impact on other interests. Managing these competing interests in a small area is a challenging task.
What happens when these interests collide? Can natural values be developed in harmony with human
recreation? In this overarching literature study the research in this field is examined to find, if
possible, any commonalities so that both can be maintained or improved. In a case study these
theories are applied to Thorslundsskogen, an urban forest in Ängelholm where both natural values
and recreation is sought.

Main title:När rekreation och naturvärden möts i den tätortsnära skogen
Subtitle:en analys av Thorslundsskogen
Authors:Ewerlöf, Cecilia
Supervisor:Deak Sjöman, Johanna and Ingemansson, Karin
Examiner:Wiström, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tätortsnära skog, tätortsnära natur, rekreation, biologisk mångfald, naturvärde, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19770
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19770
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2024 08:08
Metadata Last Modified:13 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics