Home About Browse Search
Svenska


Boberg, Fanny, 2014. Utemiljöns betydelse i vården : ett gestaltningsförslag för en uteplats vid Sollentuna sjukhus med målsättningen ökad livskvalitet och förbättrad arbetsmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Satsningar på en vacker och rogivande utemiljö vid sjukhus kan på sikt ge sociala, hälsomässiga, ekonomiska och estetiska fördelar, bidra till ökat välbefinnande och minska stress hos såväl patienter som personal på sjukhus. Arbetets syfte är att undersöka hur utemiljöer kan fungera och gestaltas vid sjukhus, samt att applicera kunskapen på ett gestaltningsförslag för en uteplats vid Sollentuna sjukhus. Uteplatsen ska möta äldre och funktionsnedsattas behov av tillgänglighet, där målsättningen är att gestalta en vilsam, läkande miljö för både patienter, anhöriga och personal på sjukhuset. Som teoretisk grund för gestaltningsarbetet har jag studerat forskningsbaserad litteratur som behandlar naturens betydelse för återhämtning och hälsa. Gestaltningsaspekter att ha i åtanke vid utformning av utemiljöer för äldre och sjuka har sammanställts där tillgänglighetsanpsassning och medveten växtgestaltning är central. Platsens gestaltning har arbetats fram i ett dynamiskt växlande mellan skissande och teori där jag följt arbetsmetoden inventering-analys-program-förslag.Intervjuer med yrkesverksamma landskapsarkitekter som arbetat med utemiljöer vid sjukhus och vårdboenden har fungerat vägledande i min gestaltning.

,

Investing in a beautiful and tranquil outdoor environment at hospitals may provide social, health, economic and aesthetic benefits, contribute to increased well-being and reduce stress for patients and care staff. The aim of this composition is to investigate how outdoor environments can function and be designed at hospitals and apply that knowledge in a design proposal for a patio at Sollentuna hospital. The patio will be designed to meet the need for accessibility of older and disabled people, where the goal is to design a restful, healing environment for patients and their relatives, and staff at the hospital.
As a theoretical basis for the design work literature based on research on the importance of nature for recovery and health was studied. Design aspects to keep in mind when designing outdoor environments for older and disabled people have been put together, in which accessibility and plant design is central. Site design has been developed in a dynamic exchange between sketching and theory, where I followed the working method inventory – analysis – program - proposal.
Interviews with professional landscape architects with experience in outdoor environments at hospitals or nursing homes have given guidance during the design process.

Main title:Utemiljöns betydelse i vården
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en uteplats vid Sollentuna sjukhus med målsättningen ökad livskvalitet och förbättrad arbetsmiljö
Authors:Boberg, Fanny
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Wingren, Carola and Bergsjö, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:utemiljö, patient, vårdpersonal, gestaltning, äldre, hälsa, växter, Sollentuna sjukhus, gestaltningsaspekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jan 2015 15:03
Metadata Last Modified:27 Jan 2015 15:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics