Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Janni, 2013. Hjärtat av Bohuslän : ett gestaltningsförslag utifrån landskapets vegetationstyper. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ändamålet med detta examensarbete har varit att ta fram ett gestaltningsförslag för en cirkulationsplats i Uddevalla i linje med kommunens slogan Hjärtat i Bohuslän. Ett syfte har också varit att utifrån ett Bohuslänskt växtmaterial skapa en attraktiv vägmiljö med mål att minska de skötselinsatser som i dagsläget krävs.
Litteraturstudier har genomförts och informationen har legat till grund för platsens utformning. Här är havsstranden den främsta huvudmiljön i förslaget och de vegetationstyper som ansetts mest relevanta för gestaltningen har stått som inspirationskälla. Litteraturen har delats upp och riktats inom de områden som ansetts mest väsentliga för utformningen. Skisser på plats, fotografering och en mindre inventering har genomförts för ökad förståelse av platsen.
Resultatet blev en gestaltning med stenblock och svarttall som bas, en naturlik vägmiljö. Viss modifiering av de valda vegetationstyperna gjordes för att förstärka det Bohuslänska. En cirkulationsplats och en händelse att köra in i snarare än runt, och fler ytor än vad som först beräknades gestaltades i slutändan.

Main title:Hjärtat av Bohuslän
Subtitle:ett gestaltningsförslag utifrån landskapets vegetationstyper
Authors:Olsson, Janni
Supervisor:Andersson, Julia and Gunnarsson, Allan
Examiner:Gustavsson, Roland
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Cirkulationsplats, rondell, vegetation i vägmiljöer, ståndortsanpassat växtmaterial, Bohusläns flora
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2768
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2768
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2013 13:44
Metadata Last Modified:26 Sep 2013 13:44

Repository Staff Only: item control page