Home About Browse Search
Svenska


Sevelin, Göran, 2015. Skilda vägar : rumsliga statistiska analyser av kvinnors och mäns rörelsemönster. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
56MB

Abstract

Denna studie påvisar en signifikant skillnad i hur kvinnor och män uppger att de går och rör
sig genom två studerade grönområden. Ett utfall som är förväntat utifrån tidigare forskning
som menar att kvinnors rörelsemönster begränsas av ett upplevt, såväl som reellt, hot om våld.
Teorin om brist på trygghet och dess inverkan på rörelsefriheten benämns rädslans geografi,
men det är dock tveksamt om teorin rädslans geografi räcker för att förklara hela den skillnad
mellan kvinnor och män som uppmätts. Att identifiera eventuella andra faktorer kopplade till
könstillhörighet som påverkar rörelsemönstren blir en uppgift för framtida forskning. Studien
är utförd genom att analysera enkätsvaren för grönområdena Kungsparken och Guldheden i
Göteborg framtagna för projektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”.
Analyserna är gjorda i ett geografiskt informationssystem genom att skapa ett index över
tätheten av rörelser. Syftet har framförallt varit att bredda kunskapen om hur teorin om
genussystemet påverkar kvinnors och mäns rörelsemönster.

,

This study exposes a significant difference in how women and men report that they walk and move through two studied green areas. An expected result considering previous research which state that women's movement patterns are limited by an experienced as well as rational threat
of violence. The term geographies of fear denotes the theory on lack of safety and restriction of women's movement. It is however uncertain if the theory geographies of fear is enough to explain all of the measured difference between women and men. To identify other possible
factors associated with gender that affect the movement patterns is a challenge for future research. This study is conducted through analyzing the answers of a survey on Kungsparken (a central park) and Guldheden (a neighbourhood nature area) in Göteborg which where part of the project “Valuation of ecosystem services provided by urban greenery”. Analysis is performed through a geographical information system by creating a density index of the movements. The purpose have mainly been to broaden the knowledge of how women and men's movements are
affected by the gender system theory as understood by Hirdman (1990; Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Tidskrift för genusvetenskap, issue 3, p-49).

Main title:Skilda vägar
Subtitle:rumsliga statistiska analyser av kvinnors och mäns rörelsemönster
Authors:Sevelin, Göran
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Skärbäck, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:park, genus, kön, rädslans geografi, Jämställdhet, miljöpsykologi, rörelsestråk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4549
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4549
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2015 10:59
Metadata Last Modified:01 Jul 2015 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics