Home About Browse Search
Svenska


Vallerborn, Maria, 2012. Intensiva gröna tak : möjligheter och begränsningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Gröna tak är ett samlingsnamn för vegetationssystem anlagda på takkonstruktioner. Olika former av gröna tak kan spåras flera hundra år tillbaks i tiden och är ständigt en växande del i att skapa hållbara utemiljöer. Största delen forskning inom ämnet sker i Tyskland men begreppet växer sig ständigt starkare i övriga delar av världen. Gröna taks främsta egenskap är att fungera i system för dagvattenhantering men de har även många andra fördelar, både funktionella och estetiska.

Detta examensarbete är en studie av intensiva gröna tak, som i regel definieras som ett grönt tak med en överbyggnad på minst 15 cm. Bakgrunden till arbetet grundar sig på en vilja att studera intensiva gröna tak närmre, för att förstå dess möjligheter och begränsningar. Valet av inriktning på just intensiva gröna tak gjordes då jag under min utbildning främst tagit del av information kring extensiva gröna tak och därför ville undersöka närmre om det fanns någon anledning till denna bristande information kring intensiva gröna tak. Syftet med studien har varit att undersöka vilka problem som kan uppstå i samband med arbete med intensiva gröna tak men också att undersöka vilka möjligheter intensiva tak besitter och vilka fördelar de har, för att sedan få en bättre förståelse varför man anlägger intensiva gröna tak.

För att få svar på dessa frågor har jag arbetat fram en litteraturstudie, en fallstudie och en intervjustudie. Litteraturstudien behandlar gröna taks historia, definitioner av och syfte med olika sorters gröna tak, anledningar till varför gröna tak bör anläggas, hur gröna tak är uppbyggda och vad de kräver för skötsel.
Intervjustudien består av samtal kring olika företags syn på intensiva gröna tak, vilka för och nackdelar de anser att intensiva gröna tak har och hur de ser på skötseln av taken. Fallstudien består av en närmre analys av köpcentrumet Emporias takträdgård. Detta har resulterat i ett arbete som ger en helhetsöverblick över hur intensiva gröna tak fungerar, och vilka för och nackdelar de besitter. Detta diskuteras sedan av mig för att avväga huruvida dessa fördelar står sig mot systemens nackdelar och i vilka situationer intensiva gröna tak kan vara mer lämpliga än andra lösningar, allt beskrivet ur mitt perspektiv som landskapsingenjör.

Main title:Intensiva gröna tak
Subtitle:möjligheter och begränsningar
Authors:Vallerborn, Maria
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Svensson, Karin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, intensiva, extensiva, anläggning, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2333
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2333
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 May 2013 07:17
Metadata Last Modified:28 May 2013 07:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics