Home About Browse Search
Svenska


Rydiander, Erik, 2020. Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll? : en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här uppsatsen undersöker människans ideal och värderingar om landskap. I uppsatsen ställs frågan om hur dessa värderingar påverkas av att ett landskap eller vissa landskapselement har skapats av människan och inte har uppstått naturligt.
Undersökningen grundar sig i Robert L. Thayers teori om att människors värderingar skapar ideala landskap som ibland hamnar i konflikt med hur verkligheten faktiskt ser ut och fungerar. Teorin diskuteras i relation till landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön. Detta för att landskapsvård ägnar sig åt utveckling och förvaltning av värden i landskap, som i sin tur beror på värderingar och ideal.
Det visar sig att människans värderingar både påverkar och uttrycks genom landskap, men om det har någon betydelse för våra värderingar att landskap är artificiella eller naturliga är svårare att svara på. Människan tenderar att värdera naturlika landskap högre än artificiella, men det är samtidigt inte så enkelt som att alla artificiella landskap uppfattas som mindre värda.

,

This essay examines human ideals and values of landscape. The essay asks how these values are influenced by the fact that a landscape or certain landscape elements have been created by humans and have not arisen naturally.
The study is based on Robert L. Thayer's theory that people’s values create ideal landscapes that sometimes stand in conflict with how reality looks and works. The theory is discussed in relation to the landscape restoration project Lilla Attsjön. This is because landscape restoration engages in the development and management of qualities in landscapes, that in turn has to do with values and ideals.
It turns out that people's values are both influenced and expressed by landscapes, but it is difficult to answer if it is of any significance to our values that landscapes are artificial or natural. Man tends to value nature-like landscapes higher than artificial ones, not to say that all artificial landscapes are perceived as less valuable.

Main title:Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll?
Subtitle:en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel
Authors:Rydiander, Erik
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miljöetik, värden, landskap, Robert L. Thayer, topophilia, technophilia, technophobia, ideala lanskap, reella landskap, visuell ekologi, landskapsvård, Lilla Attsjön
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15927
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2020 06:08
Metadata Last Modified:21 Aug 2020 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics