Home About Browse Search
Svenska


Karem, Kani, 2016. Barnens plats på skolgården : en studie om hur fysisk aktivitet och hälsa påverkas av skolgårdens utformning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta kandidatexamensarbete har syftet varit att få en bättre förståelse för hur man skapar en god utemiljö för barn på skolgården. Jag har undersökt hur man planerar utemiljön för att stimulera barn till en ökad fysisk aktivitet genom skolgårdens utformning och innehåll. I studien framgår även hur den fysiska aktiviteten påverkar barns hälsa och motorisk utveckling. Jag har studerat litteratur om hur barn utnyttjar skolgården och på vilket sätt de använder utemiljön, och kommit fram till att de blir mer fysiskt aktiva när utemiljön på skolgården är välplanerad. Jag inkluderade även ett exempel från Linnéskolan i Limhamn/Malmö där jag besökte skolgården och ställde frågor till några elever på skolan. Detta tas upp i uppsatsens slutsats och diskussion.
Jag kom fram till hur en skolgård bör utformas för att skapa en god utemiljö där barn samtidigt får en ökad fysisk aktivitet. En skolgård bör ha utrymme för olika aktiviteter, som uppnås genom olika rum och nivåskillnader. Den ska även ha ett varierande innehåll med vegetation, utmaningar samt lösa och fasta lekredskap. Som planerare bör man använda detta som en mall för gestaltning av en skolgård. En viktig aspekt är att få in barnperspektivet, och få med barnens åsikter och idéer i planeringen för att skapa en ännu bättre utemiljö.

,

The purpose of this Bachelor thesis has been to get a better understanding on how to create a good outdoor area for children in the schoolyard. How to plan the outdoor area to stimulate and contribute to an increase in children's physical activity, through the form and content of the schoolyard. This study also includes how the physical activity affects children's health and motor development. I have studied literature on how children are using the schoolyard and in what way they use the outdoor area. This will lead to an increase in the physical activity when the schoolyard is well planned. I also included an example from Linnéskolan in Limhamn/Malmö where I visited the schoolyard and interviewed some of the students. I used this for the conclusion and discussion in this thesis. After the study I came to the conclusion on how a good schoolyard should be created where the child will increase their physical activity at the same time. A schoolyard should have space for different activities; this can be achieved through various rooms and difference in elevation. It should also have a varied content with vegetation, challenges as well as loose and fixed playground equipment. As a planner, you should use this as a sample on how to create a schoolyard. An important aspect is to use the perspective from a child's point of view, and to use the children's opinions and ideas when planning on creating a better outdoor area.

Main title:Barnens plats på skolgården
Subtitle:en studie om hur fysisk aktivitet och hälsa påverkas av skolgårdens utformning
Authors:Karem, Kani
Supervisor:Bodelius, Stina
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgård, grundskola, utformning, fysisk aktivitet, utemiljö, lekmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 16:46
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 16:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics