Home About Browse Search
Svenska


Fogelström, Lovisa, 2017. En anpassad grön utemiljö för tonåringar med psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Detta kandidatarbete undersöker hur en plats på bästa sätt kan anpassas för tonåringar som lider av psykisk ohälsa.
Arbetet har dels fokuserats på att analysera litteratur som är av relevans för ämnet och dels på att ta fram fakta om tonåringar med psykisk ohälsa och deras behov i utemiljön. Litteratur som också varit användbart i mitt arbete berör utemiljöer och dess påverkan på vårt mående.
Undersökningen om vad som är viktigast för den specifika målgruppen, har använts för att ta fram ett gestaltningsförslag för den gröna utemiljön vid Barn och ungdomspsykiatrin i Lund.
Vid framställande av en hälsoträdgård, är Patrik Grahns och Kaplan och Kaplans teorier relevanta, såväl som Anna Bengtssons ”zonkarta”.

,

This bachelor’s thesis examines how a place can best be adapted for teenagers suffering from mental illness.
The work has partly been focused on analyzing literature relevant to the subject and developing facts about teens with mental illness and their needs. Literature that has also been useful in my work is text related to outdoor environments and its impact on our mood.
The survey of what is most important for the specific target group has led to a design proposal for the green outdoor environment in Children and adolescent psychiatry in Lund.
In the preparation of a health garden, Patrik Grahn’s and Kaplan and Kaplan's theories are relevant, as well as the Anna Bengtsson’s ”zonkarta”.

Main title:En anpassad grön utemiljö för tonåringar med psykisk ohälsa
Authors:Fogelström, Lovisa
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:María, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hälsoträdgård, grön utemiljö, ungdomar, tonåringar, restorativ, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2017 11:34
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics