Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Tove, 2014. Levande arbetsmiljö : studier av analysmetodik för den visuella delen av arbetsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

För att undvika en känsla av meningslöshet är det viktigt att arbetsmiljön känns levande. Vårt sensoriska system utvecklades i naturen och upplevelsen av livsmiljön förmedlas till 80 % av ljus. Dagens teknik ger helt nya möjligheter att skapa dynamiska ljusmiljöer, men såväl
mätmetodiken som begreppsapparaten är dåligt utvecklad.
Det som möjliggjort denna studie är att jag fick chansen att fokusera på Biokontorets gröna ljusa kontorsmiljö som en begriplig konkret arbetsmiljöförbättring, och att prova
Synfältsanalysen som metod att analysera det ljusflöde man ser. Uppsatsens metodik kombinerar detta med intervjuer som visar att de flesta användarna av Biokontoren tycker
belysningen är viktigast. Kombinationen med intervjuer om hur man upplever sin arbetsmiljö ger vägledning för hur tolkningen av de bildbaserade analyserna kan utvecklas.
Uppsatsen inkluderar teori om att människor föredrar platser där det finns levande organismer och där vår förmåga att bearbeta information stimuleras lagom mycket och på lämpligt sätt.

Ett problem som noteras är att dagens kontorsarbete och bildskärmar gör att det finns risk för synstress. För att begripliggöra skillnader mellan olika livsmiljöer är det viktigt att kunna sätta ord på vad det är som är utmärkande. Ett exempel på hur man kan skilja på miljöer som ger olika former av upplevelser är Grahns åtta karaktärer.

Det är svårt att mäta och prata om skillnaderna mellan olika arbetsmiljöer och därför ser man knappast motiv för att göra förbättringar och eftersom man knappast arbetar med att förbättra kontorens ljusmiljöer kommer man inte framåt med att utveckla mätmetoder och begrepp.

Uppsatsen presenterar ett nytt begrepp, Levande arbetsmiljö, och fyra tydliggörande begreppsdefinitioner meningsfull, naturlighet, ljusmiljö och Synfältsanalys. Ett förslag till fortsatt forskning är att utveckla metoder för att mäta vad det är som karaktäriserar de delar av
synfältetet som drar blicken till sig.

,

In order to avoid a sense of meaninglessness, it is important that our working environments support a feeling of being alive. Our sensory systems evolved in nature and 80 % of the information about our living environment is mediated by light. Today's SSL (Solid State Lighting) technology offers new possibilities to create dynamic lighting environments, but the measurement methods as well as the concepts are unsatisfactory.

The factors that enabled this study are; (1) the ability to focus on the bright green office environment provided by the “Biokontor” (a work place unit combining air quality, green plants and lighting), as a concrete example of understandable working environment improvement, and (2) the possibility to use the new method for analysis of light environments that is developed by Vision Science at Lund University. The thesis combines this with interviews that show that most users of “Biokontor” think the lighting is the most important aspect. The interviews about how the users experience their work environments provide guidance for the utilization of the photo-based assessments.

The thesis includes theory that people prefer places where there are living organisms and where our ability to process information is stimulated, just enough and appropriately. One problem noted is that today's office work and monitors tend to result in light environments that are stressful. To be able to distinguish between different habitats, it is important to be able to put into words what it is that is distinctive. One example of how to distinguish between environments, that provide various forms of experiences, is Grahn’s eight characters.

One vicious circle is that it is so difficult to measure and talk about the differences between different light environments. Consequently it is difficult to motivate investments in dynamic lighting. The other way around, today's society hardly invests in enhancement of the indoor
light environments and consequently there is no societal process that stimulates development of the measurement techniques and concepts.

The thesis presents conceptual clarifications regarding the importance of organic and meaningful living environments, naturalness, light environments and visual field analysis.
One suggestion for future research is to develop methods to measure what it is that characterizes the parts of the visual field that attract our eyes and attention.

Main title:Levande arbetsmiljö
Subtitle:studier av analysmetodik för den visuella delen av arbetsmiljön
Authors:Karlsson, Tove
Supervisor:Skärbäck, Erik and Nilsson, Dan-Eric
Examiner:Gyllin, Mats and Mårtensson, Fredrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biokontor, grön arbetsmiljö, Grahns parkkaraktärer, miljöpsykologi, synvetenskap, kontorsbelysning, skolbelysning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2015 15:14
Metadata Last Modified:17 Feb 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics