Home About Browse Search
Svenska


Boman, Anna and Odell Kling, Amanda Margaretha, 2024. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt
att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn
och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat
barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. Arbetet med
barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö bedrivs av olika aktörer och
kommunen är en särskilt viktig aktör. Det är dock oklart hur kommunernas arbete ser ut idag och
vilka behov som finns för att utveckla arbetet. Därför genomfördes en enkätundersökning för att
kartlägga hur barns deltagande ser ut i skånska kommuner i utveckling och förändring av fysisk
utemiljö. Totalt besvarade 24 av 66 tillfrågade respondenter inom planering och förvaltning i 18 av
33 kommuner enkäten i sin helhet. Resultatet visar att det i vissa kommuner verkar finnas en rutin
för hur själva deltagandeprocessen ska genomföras men att det saknas systematik kring när barn
ska delta. Det framkommer även att tydliga riktlinjer har en positiv påverkan på arbetet men saknas
inom flera kommuner. Resultaten visar att även om kommuner har flera goda exempel så är de i
behov av att systematiseras för att bättre möjliggöra barns deltagande i utveckling och förändring
av fysisk utemiljö.

,

The UN Convention on the Rights of the Child has been Swedish law since 2020 and hence all
Swedish children have the legal right to participate and to be heard on matters affecting them, and
to be included in the decision making of such matters. The outdoor environment has a strong impact
on children’s health and by involving children in the planning and development of it one can
promote children’s democratic knowledge, sustainable city-planning along with children’s
wellbeing. Work incorporating children’s participation involves several actors and the municipality
being a particularly important one. It is however unclear how work involving children in the
development of outdoor environments looks and what is needed to improve it. Therefore a survey
was carried out to review children’s participation in the development of outdoor environments in
Scanian municipalities. A total of 24 out of 66 respondents in 18 of 33 municipalities completed the
survey. The results indicate that certain municipalities tend to have a routine of how to carry out the
participation process but that there is a lack of systematics regarding when to involve children.
Several municipalities lack guidelines although clear guidelines have a positive effect on children’s
participation and involvement. The results show that although the municipalities have plenty of good
anecdotal examples, they are in need of systematic work to thoroughly enable children’s
participation in the development of outdoor environments.

Main title:När ska barnen vara med?
Subtitle:en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö
Authors:Boman, Anna and Odell Kling, Amanda Margaretha
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Wirdelöv, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barn, barnperspektiv, barnets perspektiv, delaktighet, deltagande, fysisk planering, fysisk utemiljö, kommun, metod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19716
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19716
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2024 10:00
Metadata Last Modified:15 Feb 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics