Home About Browse Search
Svenska


Hedin, Kim, 2005. Jordbearbetningsstrategier på hösten inför vårsådd på tyngre lerjordar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
629kB

Abstract

It is important for today's farmers to minimize the costs for crop establishment, because
of decreased prices and support from the EU. Farmers, who plow in autumn on heavy
clay soil, often do some kind of tillage in autumn to get better soil structure before
spring seeding. This is especially important when growing small seed crop, e.g. sugar
beet and oil plants. There is a lot of machine equipment to choose between. This work
compares experience from using heavy furrow press, harrow in autumn and knives
mounted on the wing and mouldboard on the plough. Included in the comparison are
regions that have heavy clay soil,, such as Skåne, Södermanland, Östergötland and
Västergötland. To get experience from this equipment, literature has been studied and
interviews have been done with machinery dealers, machine advisers and farmers in the
different regions
Small crop seed, as oil-plants and sugar beets, demands shallow and fine soil.
Emergence of seedlings is affected of how shallow and fine the soil is. When you have a
dry spring, it's very important that the soil around the seed is fine to ensure
transportation of water to the seed, but it's also important with coarser soil at the surface
to keep the moisture in the ground. The summery of the interviews shows that the uses
of furrow presses has increased in the middle of Sweden, but are still common in Skåne,
Harrowing in autumn are common in all areas. Knives mounted on the wing and
mouldboards are only used by few farmers.
The furrow press can not do the same work as a harrow, and it's not always the best to
tillage the soil strait after ploughing. What you want is to break the furrow instead of
packing the soil. Harrowing in autumn gets the best tillage result, because the harrow
levels the soil and you will achieve the same soil moisture content all over the field.
Knives mounted on the wings and mouldboards can not make the same tillage as a
harrow but can make good results on clay loam. On heavy clay soil, the knives can work
as complement to the harrow or furrow press.
Harrow in autumn is profitable even if you have to do an extra cultivation. You can do it
on several occasions and during better conditions. The furrow press demands large
acreage if you only use it in autumn before spring seeding, otherwise it's too expensive.
Knives mounted on the wing and mouldboard is a cheap and simple solution that can
make the result from the following tillage better.

,

Det har blivit allt viktigare för dagens lantbrukare att minimera etableringskostnaderna
för grödan, då sänkta arealstöd och avräkningspriser har gjort att det ställs större krav på
växtodlingsgårdarna. De lantbrukare som höstplöjer tyngre lerjordar, gör ofta någon
slags bearbetning på hösten för att få finare bruk inför etableringen av vårsådda grödor.
Detta är särskilt viktigt vid etablering av småfröiga grödor som oljeväxter och
sockerbetor. Det finns ett stort utbud av redskap som jämnar till tiltorna efter plöjning. I
detta arbete jämförs erfarenheter från tung tillpackare, höstharvning och knivar på
plogens skär. De jämförs i områden med tyngre lerjordar som Skåne, Södermanland,
Östergötland och Västergötland. För att kunna jämföra dessa tre redskap har litteratur
studerats kring dessa, intervjuer gjorts av maskinförsäljare, maskinkonsulenter och
lantbrukare i de olika områdena.
Småfröiga grödor som oljeväxter och sockerbetor kräver en grund och fin såbädd.
Grödans uppkomst påverkas starkt av både aggregatstorlek och sådjup. Under torra
vårar är det särskilt viktigt att man har finbrukad jord runt fröet som kan bevara fukten
och lite grövre struktur i ytan som skyddar mot vind och vattenerosion.
Sammanställningen av intervjuerna visar att användandet av tung tiltpackare minskat i
Mellansverige men i Skåne används den lika frekvent som för tio år sedan.
Höstharvning tillämpas i stor utsträckning i samtliga områden, medan skärknivar på
plogens skär endast används av ett fåtal lantbrukare.
Tiltpackaren ger ofta ett resultat som inte motsvarar en höstharvning, eftersom det inte
alltid är en fördel att bearbeta jorden direkt efter plöjning, och man är egentligen inte ute
efter att återpacka jorden, utan att sönderdela tiltorna. En extra överfart med harven ger
det bästa bearbetningsresultatet eftersom man fyller igen alla fåror och håligheter och får
ett jämnt fält med jämn fuktighet inför etableringen av grödan på våren. Skärknivar på
plogens skär kan ge ett resultat som motsvarar en efterföljande harvning, men det är
främst på lättare jordar, såsom exempelvis mellanlera. På tyngre lerjordar kan knivarna
fungera som ett komplement till höstharvning eller tiltpackare.
Höstharvning lönar sig även om det innebär en extra överfart. En fördel är också att man
kan välja när man vill göra bearbetningen, samt att fler tillfällen ges för att göra den
under bra förhållanden. Tiltpackaren kräver stora arealer för att det skall vara
ekonomiskt försvarbart att endast använda den på hösten inför vårsådd. Skärknivar på
plogens skär är en enkel och billig lösning som kan bidra till att den efterföljande
bearbetningen underlättas och man får ett bättre jordbearbetningsresultat.

Main title:Jordbearbetningsstrategier på hösten inför vårsådd på tyngre lerjordar
Authors:Hedin, Kim
Supervisor:Nilsson, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:25
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:odlingsmetoder, ekonomiska aspekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil cultivation
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:43
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics