Home About Browse Search
Svenska


Persson, Amanda, 2017. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) : strandskyddslagens syfte, tillämpning och konsekvenser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta kandidatexamensarbete behandlar strandskyddet, landsbygdsutveckling och dess inverkan på varandras fortgång. Den skrivs inom Landskapsarkitektprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, och omfattar 15 högskolepoäng.

I Sverige råder ett generellt strandskydd som innebär att samtliga vatten omfattas av en, i normala fall, 100 meters skyddszon både upp på land och ut i vattnet och innefattar även undervattensmiljön. Syftet med strandskydd är att stränderna ska finnas tillgängliga för alla genom allemansrätten och för att ge goda förutsättningar för flora och fauna. Efter en lagändring 2009-2010, där landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), infördes som särskilt skäl kan nu kommuner i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS). Det är möjligt i hela Sverige, med vissa undantag, och i dessa områden är det sedan lättare
att få beviljad dispens om åtgärden som dispensen avser skulle bidra till en utveckling av
landsbygden.

Genom en litteraturstudie och mailkonversationer med kommuner, undersöks och belyser uppsatsens frågeställningar vad strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen är, vilket genomslag LIS-lagen fått sedan införandet samt vilka konsekvenser det har gett, och kan ge, till
landsbygden. Arbetet riktar sig till yrkesverksamma som på något sätt arbetar med LIS. För att kunna fatta kloka och långsiktiga beslut inom dispensprövning krävs en bred läsning av olika dokument och data och då målet med uppsatsen är att göra en sammanställning av tillgänglig data
och om åsikter kring LIS samt att komma med nya infallsvinklar är syftet att den skall underlätta för yrkesverksamma i denna uppgift.

När LIS-lagarna infördes satte många landsbygdskommuner stort hopp till det men LIS har inte fått det genomslag som förväntades. Det är svårt för kommunerna att peka ut i vilka områden som LIS skall gälla och dispensansökningar har inte inkommit i den utsträckning som önskat. Landsbygdsutveckling är också ett svårdefinierat begrepp och att utreda om en viss åtgärd lett till förbättrande omständigheter kan vara svårt att fastställa. Det är en alltför kort tidsperiod att
utreda om en utveckling av landsbygdsområden till följd av LIS-lagarna har ägt rum. LIS kan inte ses som en universallösning och fler insatser som gynnar landsbygden krävs.

,

This essay is about shore protection, rural development and their impact on each other. It is written within the program for Landscape architecture at The University of Agricultural Science, Alnarp, and comprises 15 ECTS.

In Sweden there is a shore protection that includes all waters within the country (there is exceptions) and implicates a hundred meter protection zone along the water, both inwards land and out in the water, where it´s prohibited to build, dig etc. The purpose of this zone is to protect flora and fauna and to secure humans accessibility. A new law from 2010 made it possible for municipalities in Sweden to promote certain areas in the countryside where it will be easier to get a dispensation approved, if the arrangement would contribute to a development of the area. These areas are called LIS-areas, a shortening for Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen, translated as rural development in shore sites.

A literature study has been made where documents from different authorities and municipalities, together with the law and conversation with municipalities has been used to investigate what LIS are, how it´s used and what consequences it has given, and can give, to the countryside. To develop the countryside wise decisions need to be made in a long term. To succeed within this task wide sources needs to been studied and by compile different facts and opinions, besides putting new perspectives into the subject, this paper aims for facilitate for people working with LIS.
Within the new law, new possibilities where created for municipalities to answer to the need for rural development in the countryside, but has not reached the expectation in many cases.

Earlier studies shows a lack of submitted dispensations when requesting approval and the municipalities have had a tough mission to decide which areas to be a LIS-area. At the same time rural development is quit a complex subject and it´s hard to investigate which actions to apply to endorse the countryside. To determine if the laws of LIS has made an impact in the countryside it is necessary to see the process over time since rural development often is a slow process. More solutions besides LIS is required to develop rural areas.

Main title:Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Subtitle:strandskyddslagens syfte, tillämpning och konsekvenser
Authors:Persson, Amanda
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:strandskydd, dispens, landsbygd, landsbygdsutveckling, LIS-område
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6619
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6619
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2017 12:49
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics