Home About Browse Search
Svenska


Lind, John, 2023. Färjenäsbadet : ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats med omkringliggande ytor på Hisingen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF (Gestalningsförslag bifogat sist arbetet)
36MB

Abstract

Examensarbetet i landskapsarkitektur visar ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats samt omkringliggande ytor vid Färjenäs i Göteborg. Platsen ligger vid Göta älv där flera stadsbyggnadsprojekt i dagsläget
pågår. Arbetet syftar till att skapa ett gestaltningsförslag som kan bli en mötesplats som är väl integrerad i
platsen.

Färjenäs har en rik historia med många kulturhistoriska lämningar från stadens olika epoker. Platsanalyser
används som metod för att stödja gestaltningsprocessen. Vidare har referensprojekt studerats för att ge kunskap
om hur liknande anläggningar har utformats. Projektet vill visa hur dessa observationer har påverkat gestaltningen.

Examensarbetet är upplagt i en kronologisk ordning. En förstudie ligger till grund där badandets historia,
stadens planer samt redovisning av platsens historia. Vidare presenteras de platsanalyser som legat till grund
för gestaltningen. En studie av referensprojekt i Danmark presenteras. Resultatet av studierna presenteras som
ett gestaltningsförslag för badet samt de omkringliggande ytorna. Slutligen förs en diskussion som besvarar de
frågeställningar som legat till grund för examensarbetet.

,

The master thesis in landscape architecture presents a design proposal for an outdoor bathing area and
surrounding areas in Färjenäs, Gothenburg. The location is situated by Göta älv where several urban development projects are currently underway. The aim of the work is to create a design proposal that can become a
meeting place that is well-integrated with the site.

Färjenäs has a rich history with many cultural heritage sites from the city’s different epochs. Site analysis is
used as a method to support the design process. Furthermore, reference projects have been studied to provide
knowledge on how similar facilities have been designed. The project aims to demonstrate how these observations have influenced the design.

The thesis is structured chronologically. A preliminary study forms the basis, including the history of bathing, the city’s urban plans, and an account of the site’s history. Furthermore, the site analysis that underlies
the design is presented. A study of reference projects in Denmark is also included. The result of the studies
is presented as a design proposal for the bathing area and surrounding areas. Finally, a discussion is presented
that answers the research questions that formed the basis of the thesis.

Main title:Färjenäsbadet
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats med omkringliggande ytor på Hisingen, Göteborg
Authors:Lind, John
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Bergsjö, Ann and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bad, gestaltning, modell, Färjenäs, Göteborg, Hisingen, genius loci, platsidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19248
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2023 08:10
Metadata Last Modified:11 Jul 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics